Державне управління справами

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ЗАЛІССЯ»

Посада / ПІБ: 
Директор Когут Тарас Іванович
Адреса: 
с. Богданівка, Броварський р-н, Київська обл., 07433
Телефон: 
+38 (044) 226-24-32
Електронна пошта: 
do.zalissiy@ukr.net

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ЗАЛІССЯ» створений відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 2009 року № 1049 «Про створення національного природного парку «Залісся» шляхом реорганізації Державної організації «Резиденція «Залісся».

Парк є неприбутковою бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

Парк створено з метою вдосконалення управління збереженням, відтворенням і рекреаційним використанням типових та унікальних природних комплексів Центрального Полісся, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

Основними завданнями Парку є:

збереження та відтворення цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів, що розташовані на його території, видів тваринного та рослинного світу;

створення умов для організованого туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;

проведення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх зміни в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

забезпечення охорони його території з усіма природними об’єктами;

збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України, та типових рослин, тварин, птахів, риб і безхребетних;

вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

Документи: