Державне управління справами

Бюджетна звітність

при вирішенні колективних спорів (конфліктів) за бюджетною програмою «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних спорів (конфліктів)» (КПКВ 0301080) на 2019-2021 роки.

за бюджетною програмою «Надання медичних послуг медичними закладами» (КПКВК 0301170) та напрямом  «Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини» на 2019–2021 роки