Державне управління справами

Доступ до публічної інформації

 

Щодо розгляду запитів на отримання публічної інформації, звернень громадян, підприємств, установ

та організацій у Державному управлінні справами в період воєнного стану

 

         Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, частини другої статті 6 та частини шостої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у зв’язку із запровадженням на території України воєнного стану, неможливістю надання інформації в передбачені чинним законодавством строки через обставини непереборної сили, з метою дотримання інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку та запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, уникнення загрози життю та здоров’ю населення, надання відповідей на всі запити на публічну інформацію, які надійшли з початку введення воєнного стану в Україні – 24 лютого 2022 року, відстрочено до закінчення терміну дії воєнного стану в Україні, а також призупинено на цей період надання відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій.

 

_____________________________________

                      

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Керівника

Державного управління справами

від 30 червня 2017 року № 171

                                                                                 

 

ПОРЯДОК

оформлення та подання запитів на інформацію до Державного управління справами в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

    1. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами (на конверті вказати: «Публічна інформація»);

на електронну  адресу: dusvidkrytist@gmail.com (на період военного стану);

телефоном: (044)255-77-84 або факсом (044)255-70-62.

    2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

    3. Запит на інформацію має містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку             (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

    4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму запиту на інформацію (далі – форма), що додається.

Запитувач може скористатися формою, яка розміщена на офіційному веб-сайті Державного управління справами (www.dus.gov.ua).

    5. Для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в Державному управлінні справами визначено спеціально облаштоване місце в приміщенні контрольно-пропускного пункту (вхід біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 3).

    6. Якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не має змоги подати письмовий запит на інформацію, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, контактного номера телефону та надає копію зареєстрованого запиту запитувачеві.

    7. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб отримання відповіді на інформацію.

 

Плата за надання інформації

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Розпорядження Керівника Державного управління справами від 18 вересня 2017 року № 222 «Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію».

Відкриті дані