Державне управління справами

Доступ до публічної інформації

ПОРЯДОК

оформлення та подання запитів на інформацію до Державного управління справами в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

    1. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами (на конверті вказати: «Публічна інформація»);

на електронну  адресу: dusvidkrytist@gmail.com (на період воєнного стану);

телефоном: (044)255-77-84 або факсом (044)255-70-62.

    2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

    3. Запит на інформацію має містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку             (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

    4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму запиту на інформацію (далі – форма), що додається.

Запитувач може скористатися формою, яка розміщена на офіційному веб-сайті Державного управління справами (www.dus.gov.ua).

    5. Для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в Державному управлінні справами визначено спеціально облаштоване місце в приміщенні контрольно-пропускного пункту (вхід біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 3).

    6. Якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не має змоги подати письмовий запит на інформацію, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, контактного номера телефону та надає копію зареєстрованого запиту запитувачеві.

    7. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб отримання відповіді на інформацію.

 

Плата за надання інформації

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Розпорядження Керівника Державного управління справами від 18 вересня 2017 року № 222 «Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію».

Відкриті дані