Державне управління справами

Тематика прикладних наукових досліджень у сфері з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на 2022–2024 роки

Національної служби посередництва і примирення за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» (КПКВ 0301080) на 2022–2024 роки