Державне управління справами

Тематика наукових досліджень, що планується до виконання Національною академією державного управління при Президентові України за рахунок коштів державного бюджету у 2019-2021 роках