Державне управління справами

Оприлюдння рішення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади генерального директора ДЛПЗ “Санаторій імені М. О. Семашка” та оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу

Керуючись Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України “Про управління об’єктами державної власності”, Положенням про Державне управління справами в редакції, затвердженій Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180, та Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (далі – Порядок), відповідно до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 02 серпня 2021 року № 179 Державне управління справами оголошує конкурс на вакантну посаду генерального директора Державного лікувально-профілактичного закладу “Санаторій імені М. О. Семашка”  та розпочинає формування конкурсної комісії.

Пропозиції щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, який становитиме 9 осіб, приймаються від представників:

Державного управління справами;

трудового колективу Державного лікувально-профілактичного закладу “Санаторій імені М. О. Семашка”, обраних на загальних зборах трудового колективу;

галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежних експертів у сфері охорони здоров’я.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом, до органу управління головуючим на загальних зборах трудового колективу подається:

1) супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, їх посад і часу роботи в колективі;

2) протокол загальних зборів трудового колективу;

3) листок реєстрації з підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах;

4) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

5) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданої інформації несуть головуючий на загальних зборах трудового колективу та обрані на них кандидати.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих галузевими професійними спілками, громадськими об’єднаннями у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) подаються:

 

1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням чотирьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

2) копія статуту громадської організації (за наявності), завірена належним чином (у разі діяльності громадської організації без статуту подається копія завіреного керівником громадської організації іншого документа, який містить інформацію про мету (цілі) діяльності громадської організації);

3) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

4) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть керівник громадської організації та запропоновані громадською організацією кандидати.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур незалежних експертів у сфері охорони здоров’я ними подається:

1) власноруч написана заява щодо включення до складу комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 3);

2) власноруч написана заява про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

3) копії документів щодо фаху у сфері охорони здоров’я (копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені, трудову діяльність тощо).

Відповідальність за достовірність поданих даних несе кандидат, який подає документи.

Пропозиції до складу конкурсної комісії, що не відповідають вимогам, установленим Порядком, не розглядаються.

Документи приймаються до 18  серпня 2021 року  за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11.

Телефон для довідок: 255-78-45.