Державне управління справами

АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

Посада / ПІБ: 
Т. в. о. генерального директора Апостолова Олена Валеріївна
Адреса: 
вул. Відродження, 54, м. Генічеськ, Генічеський р-н, Херсонська обл., 75500

АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК створений відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1993 року № 62 «Про створення Азово-Сиваського національного природного парку».

Парк є неприбутковою бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення, що належить до складу природно-заповідного фонду України. Парк охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

Парк створено з метою збереження генофонду рослинного і тваринного світу, унікальних природних комплексів північного Приазов’я та раціонального використання їх у наукових, природоохоронних, господарських і рекреаційних цілях.

Основними завданнями Парку є:

збереження та відтворення цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів, що розташовані на його території;

створення умов для організованого туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;

проведення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх зміни в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

забезпечення охорони його території з усіма природними об’єктами;

збереження та відтворення генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України, та типових рослин, тварин, птахів, риб і безхребетних;

вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

Території парку внесені до списку водно-болотних угідь міжнародного значення Конвенцією про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (02.02.1971, м. Рамсар, Іран).