Державне управління справами

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 15 від 08.07.2016 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Онофрійчук Валентин Олексійович, керівник Управління спецтелекомунікацій та систем захисту, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220,                  телефон (044) 255-64-16, телефакс (044) 255-78-37, електронна адреса: ova@dus.gov.ua;

Бугайчук Ігор Володимирович, керівник відділу супроводження інформаційно- аналітичних систем Управління спецтелекомунікацій та систем захисту, м. Київ,                   вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220, телефон (044) 255-60-97,                телефакс (044) 255-75-83, електронна адреса: biv@dus.gov.ua.

2. Замовник в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування: -

2.2. Код за ЄДРПОУ: -

2.3. Місцезнаходження: -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: -

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Будування ліній електропередавання та ліній зв’язку, (код ДК 016:2010 – 42.22.2; код ДК 021:2015 -72710000-0)

Послуги на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 20 найменувань (детально зазначено у документації з конкурсних торгів)

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: у 2016 році

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.dus.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
 № 104010 (ТРП) від 19.04.2016

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 130979 (ТРП) від 10.06.2016

5.4. Дата і номер оголошення про результати застосування процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 143137 (ТРП) від 08.07.2016

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями  про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю: -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я по батькові:

1) Приватне підприємство «ПРОНЕТ»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕсАй БІС».

 

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

1) 21680973;

2) 30577218;

3) 32553597.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

1) 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А;

2) 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 125;

3) 04073, м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10, корпус 2, літера «А»;

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 24.05.2016 до 10-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 24.05.2016 в 15-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Приватне підприємство «ПРОНЕТ» - 418 393,32 грн. з ПДВ;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ» - 823 088,64 грн. з ПДВ;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕсАй БІС» - 423 412,80 грн. з ПДВ;

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:

Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю                 «ЕсАй БІС» відхилена відповідно до пункту 2 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів щодо будування ліній електропередавання та ліній зв’язку                            (ДК 016:2010 – 42.22.2; ДК 021:2015 – 72710000-0) - послуг на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України, а саме:

не надана довідка в довільній формі про відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (вимоги пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів);

відсутня довідка в довільній формі про те, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника (вимоги пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів).

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 418 393,32 грн. (чотириста вісімнадцять тисяч триста дев’яносто три грн., 32 коп.) з ПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 823 088,64 грн. (вісімсот двадцять три тисячі вісімдесят вісім грн., 64 коп.) з ПДВ

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів – 418 393,32 грн. (чотириста вісімнадцять тисяч триста дев’яносто три грн., 32 коп.) з ПДВ

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 09.06.2016

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство «ПРОНЕТ»

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21680973

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

телефон/телефакс: (044) 390-09-11

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 07.07.2016, 418 393,32 грн. (чотириста вісімнадцять тисяч триста дев’яносто три грн., 32 коп.) з ПДВ.

11. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Підстави:  -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

1) Приватне підприємство «ПРОНЕТ»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕсАй БІС».

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин, визначені статтею 17 Закону:

1) Приватне підприємство «ПРОНЕТ»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕсАй БІС».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника: -

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата і номер рамкової угоди: -

14.2. Учасники рамкової угоди: -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -

14.4 Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: -

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників): -

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Сарнацький Є.В.

- Керівник Управління планування та економічного аналізу

Гусєва О.В.

- Керівник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Керівник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Заступник керівника Відділу державних закупівель

Колотій О.П.

- Керівник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Керівник Управління спецтелекомунікацій та систем захисту

Онофрійчук В.О.

- Керівник Відділу державних закупівель,

секретар комітету з конкурсних торгів 

 

Макарій Н.З.

 

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів         ___________         С.І. ПРИЛИПКО