Державне управління справами

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 8 від 01.07.2016 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Бац Сергій Миколайович, начальник Управління забезпечення протокольних заходів,  01220, Київ-220, вул. Банкова, 11,  корпус 1, кабінет № 502, тел.: (044) 255-64-98;                       факс: (044) 255-71-35, електронна адреса: pbs@dus.gov.ua;

Новоселецька Ілона Валентинівна, завідувач сектору державних нагород відділу забезпечення протокольних заходів Управління забезпечення протокольних заходів,                  01220, Київ-220, вул. Банкова, 11,  корпус 1, кабінет № 516, тел. (044) 255-63-78,                                  факс (044) 255-71-35, електронна адреса: niv@dus.gov.ua

 

2. Замовник в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування: -

2.2. Код за ЄДРПОУ: -

2.3. Місцезнаходження: -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: -

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: вироби ювелірні та подібні вироби

(ДК 016:2010 – 32.12.1, ДК 021:2015 – 18510000-7) – спеціальна відзнака генерала армії України – Зірка генерала армії України

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5 штук

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: у 2016 році згідно з графіком поставки

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.dus.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:

від 21.04.2016 № 105767 (ТРП)

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 08.06.2016
№ 129750 (ТРП)

5.4. Дата і номер оголошення про результати застосування процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 01.07.2016
№ 139615 (ТРП)

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями  про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю: -

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я по батькові:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»

2) Фізична особа - підприємець Сопов Олександр Михайлович

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

1) 30018771

2) 2000106914

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»: 20154, м. Київ,
просп. Возз’єднання, 21

2) Фізична особа-підприємець Сопов Олександр Михайлович: 04086, м. Київ,
вул. Грозненська, 18, кв. 81

 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 31.05.2016, час: 10:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 31.05.2016, час: 15:30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер» - 345 000,0 грн., з ПДВ

Ціна одиниці товару (з ПДВ): 69 000,0 грн.

2) Фізична особа – підприємець Сопов Олександр Михайлович – 370 000,0 грн., без ПДВ

Ціна одиниці товару (без ПДВ): 74 000,0 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення: -

 

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 345 000,00 грн. (триста сорок п’ять                 тисяч  грн.) з ПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 370 000,00 грн. (триста сімдесят тисяч грн.) без ПДВ

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 345 000,00 грн. (триста сорок п’ять                 тисяч  грн.) з ПДВ

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 07.06.2016

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30018771

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 20154, м. Київ, просп. Возз’єднання, 21,

телефон/телефакс: (044) 586-48-14

 

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 30.06.2016, 345 000,00 грн. (триста сорок п’ять тисяч грн.) з ПДВ

 

11. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

 

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися: -

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Підстави: -

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»

2) Фізична особа - підприємець Сопов Олександр Михайлович

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»

2) Фізична особа - підприємець Сопов Олександр Михайлович

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника: -

 

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата і номер рамкової угоди: -

14.2. Учасники рамкової угоди: -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -

14.4 Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: -

 

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом
(у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

 

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Гусєва О.В.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Заступник завідувача Відділу державних закупівель

Колотій О.П.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій та систем захисту

Онофрійчук В.О.

- Завідувач Відділу державних закупівель,

секретар комітету з конкурсних торгів 

 

Макарій Н.З.

 

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів         ___________         С.І. ПРИЛИПКО