Державне управління справами

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 2 від 13.04.2016 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Тарасенко Тарас Ігоревич, начальник Управління підготовки та забезпечення заходів, 01220, Київ-220, вул. Банкова, 11,корпус 1, кабінет № 321,

тел.: (044) 255-75-80; факс: (044) 255-70-81, електронна адреса:tti@dus.gov.ua

 

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування:послуги їдалень

(ДК 016:2010 - 56.29.2); (ДК 021:2015 - 55510000-8)

Організація обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України продуктами харчування

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: за окремими замовленнями протягом 2016  року

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за місцем проведення заходів

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за окремими замовленнями протягом 2016 року 

 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: www.dus.gov.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:

від 25.03.2016 № 085917 (ПХП)

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
від 25.03.2016 № 085917/1

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 30.03.2016 № 090297 (ПХП)

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі  Уповноваженого органу з питань закупівель: від 13.04.2016 № 100607 (ПХП)

 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 18.02.2016

 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 29.03.2016, 14:30,Державне управління справами

 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість),
1 450 000,00 грн. з ПДВ;

          (цифрами)

Один мільйон чотириста п’ятдесят тисяч грн.,00 коп. з ПДВ

 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс”

7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 19122935

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11,
телефон(044) 255-76-84, телефакс:(044) 255-64-58.

 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 12.04.2016,1 450 000,00 грн. (Однин мільйон чотириста п’ятдесяттисяч грн., 00 коп.), у т.ч. ПДВ (20 %) – 241 666,67 грн.

 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі: -

 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Державним підприємством Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, які встановлені замовником відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів.

 

11. Інша інформація.

Для забезпечення проведення на належному рівні протокольних заходів за участю Президента України існує  нагальна потреба у закупівлі послуг з організації обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю                  Президента України продуктами харчування.

Особливими вимогами при наданні зазначених послуг є вжиття заходів, необхідних для  забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, наявність у працівників підприємства допусків до роботи на об’єктах, де встановлюється та підтримується відповідний режим, проведення постійного санітарного нагляду за технологічним процесом на всіх стадіях виробництва, якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, яка використовується, забезпечення виконання загальноприйнятих міжнародних протокольних норм і правил щодо єдиного порядку проведення офіційних заходів і прийомів, володіння фахівцями навичок обслуговування різних видів заходів і прийомів залежно від приводу їх влаштування, характеру, часу і місця проведення, використання при наданні послуг функціонального меню, що враховують смаки та уподобання учасників заходів, їхні культурні й релігійні традиції, дієтлогічні обмеження.

Вищезазначеним вимогам повністю відповідає Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс”, яке спеціально утворене для забезпечення організації харчування і торговельного обслуговування працівників Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державного управління справами, Ради національної безпеки і оборони України та інших державних органів, а також органів, апаратів, утворених для здійснення їх повноважень, організації обслуговування офіційних і представницьких заходів.

На підприємстві працюють висококваліфіковані фахівці, які мають досвід обслуговування різних видів заходів і офіційних прийомів та допуски до роботи на об’єктах, де встановлюється та підтримується відповідний режим.

Споруди, у яких розміщуються складські та виробничі приміщенняДержавного підприємства Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс”, розташовані на режимній території, що забезпечує відповідний контроль за його діяльністю і унеможливлює доступ сторонніх осіб, дає можливість забезпечувати термінове надання окремих послуг при проведенні заходів у приміщеннях Адміністрації Президента України та з виїздом на інші місця їх проведення.

Підприємство  входить до переліку об’єктів Державного управління справами, за якими санітарно-епідеміологічна служба здійснює постійний санітарно-епідемічний нагляд, що забезпечує контроль ланцюга виробництва харчових продуктів, регулярно проводить гігієнічну підготовку персоналу зі складанням залікових іспитів за встановленою програмою, контролює дотримання строків проходження обов’язкових медичних оглядів і обстежень у відомчому закладі охорони здоров’я.

У зв'язку з тим, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, та відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України
від 10.04.2014 № 1197 “Про здійснення державних закупівель”
закупівля послуги їдалень (організація обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю                 Президента України продуктами харчування) проведена за переговорною процедурою закупівлі у Державного підприємства Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс”.

 

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Гусєва О.В.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Заступник завідувача Відділу державних закупівель

Колотій О.П.

-Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління зв’язку, інформатизації

та матеріально-технічного забезпечення

 

Онофрійчук В.О.

- Завідувач Відділу державних закупівель,

секретар комітету з конкурсних торгів

 

Макарій Н.З.

 

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                           С.І. ПРИЛИПКО