Державне управління справами

Утримання Будинку відпочинку «Конча-Заспа» та Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» здійснюється за рахунок оплати мешканців, які там проживають

У 2014 році Президентом України та Кабінетом Міністрів України скасовано цілу низку нормативно-правових актів, якими було встановлено пільги окремим колишнім посадовим особам держави на оплату за користування приміщеннями, у тому числі щодо надання в довічне користування приміщень Будинку відпочинку «Конча-Заспа» та Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами.

Обсяг планових видатків загального фонду державного бюджету на 2014 рік на ці заклади становив 37 487,3 тис. гривень.

З 1 січня 2015 року з Будинку відпочинку «Конча-Заспа» та Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами знято державне фінансування. Із державного бюджету фінансуються лише одна державна дача та одна державна резиденція. У 2015 році із загального фонду на їх утримання виділено 2 940 тис. гривень, на 2016 рік – 3 593,5 тис. гривень.

Згідно з Розпорядженням Керівника Державного управління справами «Про затвердження розрахункової плати за комунальні послуги та плати за користування приміщеннями у будинку відпочинку «Конча-Заспа» і комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами» у 2015 році затверджено перелік приміщень за класами комфортності в будинку відпочинку і комплексі відпочинку, плату за користування ними та розрахункову плату за комунальні послуги. Крім того, запроваджено правовий механізм, який дозволяє громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, а також юридичним особам користуватися приміщеннями в зазначених закладах.

Утримання всіх об’єктів (окрім державної резиденції та державної дачі) Будинку відпочинку «Конча-Заспа» і Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами здійснюється за рахунок спеціального фонду, який формується з коштів, сплачених мешканцями за користування приміщеннями.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. Спеціальний фонд бюджету формується з власних надходжень бюджетних установ (надходження від плати за послуги, за оренду майна, від додаткової (господарської) діяльності, з благодійних внесків тощо).

У 2015 році планові надходження до спеціального фонду Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами становили 25 341,3 тис. гривень, у 2016 році – 30 482,6 тис. гривень. Загальні кошторисні призначення на 2016 рік, які формуються за рахунок загального та спеціального фондів, становлять 32 581,9 тис. гривень.

У 2015 році планові надходження до спеціального фонду Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами становили 13 510,4 тис. гривень, на 2016 рік заплановано 17 053 тис. гривень. Загальні кошторисні призначення на 2016 рік – 18 547,2 тис. гривень.