Державне управління справами

Щодо розгляду запитів на інформацію в Державному управлінні справами у 2015 році

У 2015 році на розгляд до Державного управління справами надійшло

208 запитів на інформацію, з них:

 

         електронною поштою – 182;

         поштою – 23;

         факсом – 2;

         телефоном (усно) – 1.

 

Запитувачами інформації були:

 

         фізичні особи – 114;

         засоби масової інформації – 86;

         об’єднання громадян (громадські організації) – 3;

         інші юридичні особи – 5.

        

Порівняно з 2014 роком кількість запитів зросла на 23 відсотки (порівняльні статистичні дані додаються).

Значна кількість питань, з якими зверталися запитувачі, належала до інформації, що стосується діяльності підприємств, установ та організацій, які перебувають в управлінні Державного управління справами. Окремі інформаційні запити було розглянуто Державним управлінням справами разом з підприємствами за належністю в контексті порушених питань.

Протягом звітного року Державним управлінням справами відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» було використано законодавчо закріплене право на продовження строку розгляду двох інформаційних запитів. Відповіді запитувачам було надано в повному обсязі в установлений чинним законодавством 20-денний строк. Решта запитів було опрацьовано протягом 5 днів, як визначено законодавством.

Інформаційні запити в Державному управлінні справами розглядаються згідно з вимогами нормативно-правових актів.

 

Також протягом 2015 року вжито заходів для оновлення веб-сайту Державного управління справами з доповненням відповідними розділами, які містять офіційну (публічну) інформацію, що може бути цікава запитувачам.

 

ПОРІВНЯЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

за інформаційними запитами, що надійшли

до Державного управління справами

у 2015 році

 

2015 рік

2014 рік

У порівнянні

різниця

у відсотках

  1. Вид надходження

 

E-mail

Пошта

Телефон (усно)

Факс

 

182

23

1

2

144

25

0

6

38

-2

1

-4

126 %

92 %

0 %

33 %

  1. Запитувач інформації

 

  Фізичні особи 

  Засоби масової інформації

  Об’єднання громадян (громадські організації)

  Інші юридичні особи

 

114

86

3

5

76

80

14

5

38

6

-11

0

150 %

108 %

21 %

100 %

 

Усього

208

175

33

119 %