Державне управління справами

Інформація щодо нових державних інвестиційних проектів

Відповідно до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 13 лютого 2019 року № 26 «Про розроблення нових державних інвестиційних проектів» визнано за доцільне розроблення нових державних інвестиційних проектів «Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій», «Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек», «Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій».

Найменування проекту: «Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій».

Мета проекту:  забезпечення поліпшення спеціалізованої офтальмологічної допомоги за рахунок впровадження сучасних стандартів діагностики та мікрохірургічного лікування і повного комплексу обслуговування пацієнтів  у межах однієї установи.

Найменування відповідального виконавця: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Поштова адреса: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5.

Електронна адреса: prymalna.directora@ukr.net

Особи, які відповідають за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Дячук Дмитро Дмитрович, Христич Олена Петрівна.

Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Верхня, 5.

Очікуваний вплив: екологічний – реалізація проекту не несе негативного впливу на навколишнє середовище; соціальний – створення умов для надання нових медичних послуг (у тому числі хірургічних), підвищення рівня доступу населення до високотехнологічних медичних послуг, якості надання медичної допомоги, рівня соціального захисту населення, поліпшення умов праці медичного персоналу; економічний – проектом передбачено впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, зростання надходжень до державного бюджету, зменшення навантаженості на державний бюджет тощо.

Наслідки реалізації проекту: застосування нових методів і стандартів лікування, профілактика офтальмологічних захворювань, рання діагностика та своєчасне мікрохірургічне лікування офтальмологічних захворювань на ранніх стадіях, скорочення післяопераційного періоду реабілітації.

 

Найменування проекту: «Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек».

Мета проекту: створення матеріально-технічної бази для забезпечення організації повноцінного цілорічного відпочинку та оздоровлення дітей.

Найменування відповідального виконавця: Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек».

Поштова адреса: 04075, м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія.

Електронна адреса: info@artek.ua

Особа, яка відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Шевченко Юлія Григорівна.

Місце реалізації проекту: м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія.

Очікуваний вплив: екологічний – проектом передбачено екологічні принципи будівництва та охорони довкілля, а також ефективне та економне використання природних ресурсів; соціальний – підвищення якості надання послуг з оздоровлення, навчання та відпочинку дітей, збільшення потужностей державного підприємства; економічний – проектом передбачено впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, зростання надходжень до державного бюджету тощо.

Наслідки реалізації проекту: створення повноцінного оздоровчого та навчально-виховного закладу, реалізація основних засад державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

 

Найменування проекту: «Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій».

Мета проекту:  забезпечення максимально ефективного лікування та збереження життя за рахунок впровадження сучасних стандартів діагностики та інтенсивної терапії пацієнта в умовах повного стаціонарного забезпечення, створення Центру екстракорпоральної мембранної оксигенації
(ЕКСМО-центру) на базі Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Найменування відповідального виконавця: Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами.

Поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

Електронна адреса: Yuliya.Tsvilij@feofaniya.org

Особи, які відповідають за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Семенів Ігор Петрович, Цвілій Юлія Олександрівна.

Місце реалізації проекту: 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

Очікуваний вплив: екологічний – реалізація проекту не несе негативного впливу на навколишнє середовище; соціальний – створення умов для здійснення комплексного підходу в стаціонарному лікуванні пацієнтів з легеневою патологією, підвищення рівня доступу населення до унікальних високотехнологічних медичних послуг, рівня соціального захисту населення, поліпшення умов праці медичного персоналу, зокрема зменшення рівня впливу обладнання на організм лікаря; економічний – проектом передбачено впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, зростання надходжень до державного бюджету, зменшення навантаженості на державний бюджет тощо.

Наслідки реалізації проекту: застосування унікальних інноваційних технологій в лікуванні пацієнтів з важкою легеневою патологією, рання діагностика та своєчасне лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями, зниження ускладнень та рівня інвалідизації пацієнтів, лікування, запобігання розвитку смертельних ускладнень і можливість відтермінування стадії фіброзу легень з подальшим відновленням легеневої тканини та, як наслідок, уникнення в подальшому необхідності трансплантації легень.