Державне управління справами

Інформація про стан розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2021 рік

Інформація про стан розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2021 рік

 

Державний інвестиційний проект

Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

 

 1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами

 2. Найменування відповідального виконавця Державне підприємство  «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

 3. Найменування замовника Державне підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

 4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

 5.  Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2015 року) 4 179 352,0 (тис. гривень)

 6. Назва бюджетної програми КПКВК 0301840 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

 7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  66 685,7 (тис. гривень)

 8. Інформація щодо проектної організації Український державний науково-дослідний та проєктний інститут «УкрНДІпроєктреставрація»

 9. Інформація щодо підрядної  організації  ТОВ «Комплекс – В»

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

 

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

                                                                                                                                                                                

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи

-

-

-

-

 

 

 

 

Таблиця 2.  Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

 

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники7

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

  строки

вартість    (тис. гривень)

строки виконання (номер договору, дата укладення)

вартість     (тис. гривень)

 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:

 

 

13 878,8

 

 

12 174,8

 

 

  1. коригування

квітень-грудень

 

12 174,8

квітень-грудень
(дог. від 02.08.2019
№ 412-АВ; дод. угода від 15.04.2021 № 5, дог. від 17.12.2021
№ 487-АВ)

 

12 174,8

 

 

  1. експертиза

листопад-грудень

1 704,0

 

 

Залишок коштів утворився в результаті відсутності можливості виконання робіт через обмеження часу в кінці бюджетного року (уточнений паспорт бюджетної програми на 2022 рік було затверджено 23.12.2021). 

 

  1. затвердження проекту

 

 

Розпорядження Державного управління справами  від 31.10.2008 № 289

 

 

 

  1. інше

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведення процедури закупівлі щодо6

 

52 806,9

 

44 554,2

 

 

2.1. виконання будівельних робіт

березень-грудень

44 931,3

березень-грудень
(дог.  від 12.06.2019
 № 12/06/19/3,
дод. угода від 06.04.2021 № 3, дод. угода від 23.12.2021 № 5)

43 190,3

Залишок коштів утворився в результаті відсутності можливості виконання підрядниками робіт і закупівлі потрібних матеріалів відповідно до умов договору через обмеження часу в кінці бюджетного року (уточнений паспорт бюджетної програми на 2022 рік було затверджено 23.12.2021, додаткову угоду до договору на виконання додаткових робіт укладено 23.12.2021 на роботи, які міг виконати підрядник до кінця року)

 

2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

-

-

-

-

 

 

2.3. Інші

 

7 875,6

 

1 363,8

 

 

2.3.1 Авторський нагляд

квітень- грудень

22,7

квітень- грудень (договір від 14.04.2021
№ 465-Авт)

22,7

 

 

2.3.2 Технічний нагляд, утримання служби замовника та інші витрати

квітень- грудень

7 852,9

травень- грудень (договір  від 18.05.2021
№ 18/05/21 на технічний нагляд, витрати на утримання служби замовника, інші витрати)

1 341,1

Пояснення див. у другому розділі.

 

 

                                                                                                                            

Таблиця 3.  Інформація щодо виконання

Назва заходу2

Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники8

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

Вартість            (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:

 

13 878,8

 

12 174,8

 

 

  1. коригування

квітень-грудень

12 174,8

квітень-грудень

12 174,8

 

 

  1. експертиза

листопад-грудень

1 704,0

-

-

Пояснення див. у першому розділі.

 

  1. затвердження проекту

 

 

Розпорядження Державного управління справами  від 31.10.2008
№ 289

 

 

 

2. Виконання, усього,

у тому числі:

 

52 806,9

 

44 554,2

 

 

2.1 виконання  будівельних робіт

березень-грудень

44 931,3

липень-грудень

43 190,3

У зв’язку з тим, що уточнений паспорт бюджетної програми було затверджено 23.12.2021, додаткову угоду до договору на виконання додаткових робіт укладено 23.12.2021, підрядник не встиг придбати та використати частину матеріалів до кінця року)

 

2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

-

-

-

-

 

 

2.3. Інші

квітень-грудень

7 875,6

квітень-грудень

1 363,8

 

 

2.3.1 Авторський нагляд

квітень-грудень

22,7

квітень-грудень

22,7

 

 

2.3.2 Технічний нагляд, утримання служби замовника та інші витрати

квітень- грудень

7 852,9

квітень-грудень

1 341,1

Відповідно до умов договору про приєднання до мереж електропостачання Замовник повинен був сплатити авансовий платіж, а підрядник виконати відповідні роботи з реконструкції мереж та приєднання до них об’єкта будівництва. У зв’язку з тим, що ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі» не мало можливості виконати роботи до кінця 2021 року, кошти не були використані.

 

3. Разом (1 + 2)

 

66 685,7

 

56 729,0

 

 

Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

                                                                                                                                                                                                                                    (тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік

У тому числі за місяцями

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту)

66 685,7

 

 

 

3 389,2

4 279,2

4 420,0

4 669,2

2 529,2

5 000,0

8 000,0

9 221,6

25 177,3

Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань

66 685,7

 

 

 

2 389,2

1 779,2

5 920,0

2 669,2

1 529,2

5 000,0

7 000,0

7 221,6

 33 177,3

Касові видатки

56 729,0

-

-

-

2 389,2

1 779,2

1 579,0

6 974,9

1 120,1

5 444,4

7 000,0

7 221,6

23 220,6

 

 

 

Державний інвестиційний проект

Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров’я

 

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами

2. Найменування відповідального виконавця Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

3. Найменування замовника  Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

4. Найменування балансоутримувача (майбутній  балансоутримувач)  Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 29 812,8 тис. грн.

6. Назва бюджетної програми  КПКВК 0301860 «Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями
ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров’я»

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом   29 812,8 тис. грн.

8. Інформація щодо проектної організації

9. Інформація щодо підрядної організації 

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення

 

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання

вартість

(тис. грн.)

Відведення земельної ділянки,

землевпорядні роботи

-

-

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

 

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання (№ договору, дата укладання)

вартість

(тис. грн.)

1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт

 

 

 

 

 

 

 1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

 

1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

1.3. затвердження  проекту

 

 

 

 

1.4. інше

 

 

 

 

 

 

2. Проведення процедури  закупівлі щодо6

 

 

квітень-грудень

29 812,8

 

29 808,8

 

 

2.1. будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

 

2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо

квітень-грудень

29 812,8

 

29 808,8

 

 

 

Придбання дороговартісного  отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання

 

 

квітень-грудень

19 372,5

 

№ 171/К від 22.06.2021

 

 

№ 178/К від 05.07.2021

 

 

 

№ 236/К від 16.08.2021

 

 

 

№ 262/К від 30.08.2021

 

 

№ 263/К від 30.08.2021

19 372,5

Укладено договір №171/К від 22.06.2021 року  з ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» на суму 2715125,00 грн.

Укладено договір №178/К від 05.07.2021 з ТОВ «НОВОМЕДІКА»  на суму 4476000,00 грн.

Укладено договір №236/К від 16.08.2021 з ТОВ «НОВОМЕДІКА» на суму  1248097,00 грн.

Укладено договір № 262/К від 30.08.2021 з ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» на суму  7227310,00 грн. 

Укладено договір №  263/К від 30.08.2021 з ТОВ «НОВІТАС» на суму 3705945,00 грн.

 

 

Придбання іншого отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання

 

квітень-грудень

 

 

3 422,8

 

№143/К від 19.05.2021

 

 

№170/К від 22.06.2021

 

 

№ 236/К від 16.08.2021

 

 

№ 263/К від 30.08.2021

 

 

№ 396/К від 03.12.2021

 

 

№ 444/К від 21.12.2021

 

 

№ 453/К від 22.12.2021

 

 

 

 

3 421,7

Укладено договір №143/К від 19.05.2021 р. з ТОВ «НОВОМЕДІКА» на суму                    96 000,00 грн.

Укладено договір №170/К від 22.06.2021 р. з ТОВ «ЕКОМЕД» на суму 752 648,70 грн.

Укладено договір №236/К від 16.08.2021 з ТОВ «НОВОМЕДІКА» на суму  470235,00 грн.

Укладено договір №263/К від 30.08.2021з ТОВ «НОВІТАС» на суму 1 570 546,00 грн.

Укладено договір № 396/К від 03.12.2021 з ТОВ «ЛОРАН ГРУП» на суму 345 101,80 грн.

Укладено договір № 444/К від 21.12.2021 з ТОВ «ЛОРАН ГРУП» на суму 158 360,00 грн.

Укладено договір № 453/К від 22.12.2021 з ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» на суму 28 800,00 грн.

 

 

Придбання отоларингологічних хірургічних інструментів

квітень-грудень

7 017,5

 

№ 236/К від 16.08.2021

 

 

№ 237/К від 16.08.2021

 

 

 

№ 262/К від 30.08.2021

 

 

№ 263/К від 30.08.2021

 

 

№ 396/К від 03.12.2021

 

 

 

№ 444/К від 21.12.2021

 

 

7 014,6

Укладено договір №236/К від 16.08.2021 з ТОВ «НОВОМЕДІКА» на суму  4061668,00 грн.

Укладено договір №237/К від 16.08.2021 з ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» на суму 1903423,00 грн. 

Укладено договір №262/К від 30.08.2021 з ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» на суму  493056,00 грн. 

Укладено договір №263/К від 30.08.2021з ТОВ «НОВІТАС» на суму 159109,00 грн.

 Укладено договір № 396/К від 03.12.2021 з ТОВ «ЛОРАН ГРУП» на суму 356 652,40 грн.

Укладено договір № 444/К від 21.12.2021 з ТОВ «ЛОРАН ГРУП» на суму 40 660,00 грн

.

 

2.3. інших заходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання

вартість

(тис. грн.)

1. Виконання проектних робіт, всього,  у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

1.3. затвердження  проекту

 

 

 

 

 

 

1.4. інше

 

 

 

 

 

 

 

2. Виконання, всього,

у тому числі8:

 

квітень-грудень

29 812,8

 

29 808,8

 

 

2.1. будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

 

2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо

квітень-грудень

29 812,8

 

29 808,8

 

 

 

Придбання дороговартісного  отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання

 

квітень-грудень

 

 

19 372,5

 

№171/К від 22.06.2021

 

 

 

 

 

№178/К від 05.07.2021

 

 

 

 

 

 

№ 236/К від 16.08.2021

 

 

 

 

 

 

№  262/К від 30.08.2021

 

 

 

№   263/К від 30.08.2021

 

 

19 372,5

Укладено договір №171/К від 22.06.2021 року  з ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» на суму 2715125,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 2715125,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір №178/К від 05.07.2021 з ТОВ «НОВОМЕДІКА»  на суму 4476000,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 4 476 000,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір №236/К від 16.08.2021 з ТОВ «НОВОМЕДІКА» на суму  1248097,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 1 248 097,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір

№ 262/К від 30.08.2021 з ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» на суму  7227310,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 7227310,00 грн. (100% за договором). 

Укладено договір №263/К від 30.08.2021з ТОВ «НОВІТАС» на суму 3 705 945,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 3 705 945,00  грн. (100% за договором)

 

 

 

Придбання іншого отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання

 

квітень-грудень

 

 

 

 

3 422,8

 

№143/К від 19.05.2021

 

 

 

 

 

№170/К від 22.06.2021

 

 

 

 

 

№ 236/К від 16.08.2021

 

 

 

 

 

 

№   263/К від 30.08.2021

 

 

 

 

№396/К від 03.12.2021

 

 

 

 

 

№ 444/К від 21.12.2021

 

 

 

 

 

 

№ 453/К від 22.12.2021

 

 

 

 

 

3 421,7

Укладено договір № 143/К від 19.05.2021 р. з ТОВ «НОВОМЕДІКА» на суму 96000,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 96000,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір № 170/К від 22.06.2021 р. з ТОВ «ЕКОМЕД» на суму 752 648,70 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 752 648,70 грн. (100 % за договором)

Укладено договір №236/К від 16.08.2021 з ТОВ «НОВОМЕДІКА» на суму  470235,00 грн. Станом на 01.02.2022 року касові видатки складають 470 235,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір № 263/К від 30.08.2021 з ТОВ «НОВІТАС» на суму 1570546,00 грн. Станом на 01.12.2021 року касові видатки складають 1570546,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір №396/К від 03.12.2021 з ТОВ «ЛОРАН ГРУП» на суму 345 101,80 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 345101,80  грн. (100% за договором).

Укладено договір № 444/К від 21.12.2021 з ТОВ «ЛОРАН ГРУП» на суму 158 360,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 158 360,00  грн. (100% за договором).

Укладено договір № 453/К від 22.12.2021 з ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» на суму 28 800,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 28800,00  грн. (100% за договором).

 

 

Придбання отоларингологічних хірургічних інструментів

квітень-грудень

7 017,5

 

№ 236/К від 16.08.2021

 

 

 

 

 

№ 237/К від 16.08.2021

 

 

 

 

 

 

№ 262/К від 30.08.2021

 

 

 

 

№ 263/К від 30.08.2021

 

 

 

 

 

№ 396/К від 03.12.2021

 

 

 

 

 

 

№ 444/К від 21.12.2021

7 014,6

Укладено договір №236/К від 16.08.2021 з ТОВ «НОВОМЕДІКА» а суму  4061668,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 4061668,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір №237/К від 16.08.2021 з ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» на суму 1903423,00 грн.  Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 1 903 423,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір №262/К від 30.08.2021 з ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» на суму  493056,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 493 056,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір № 263/К від 30.08.2021 з ТОВ «НОВІТАС» на суму 159 109,00 грн.  Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 159 109,00 грн. (100% за договором)

Укладено договір № 396/К від 03.12.2021 з ТОВ «ЛОРАН ГРУП» на суму 356 652,40 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 356652,40  грн. (100% за договором)

Укладено договір № 444/К від 21.12.2021 з ТОВ «ЛОРАН ГРУП» на суму 40 660,00 грн. Станом на 01.01.2022 року касові видатки складають 40660,00  грн. (100% за договором)

 

 

2.3. інших: 

2.3.1. утримання служби замовника

2.3.2.  авторський  нагляд

2.3.2.  технічний нагляд тощо

 

 

 

 

 

 

 

3. Разом: (1+2)

квітень-грудень

29 812,8

 

29 808,8

 

 

 

 

Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн.)

 

План фінансування на 2021 рік

 

у тому числі за місяцями

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

План розробки  (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту)

 

29 812,8

 

 

 

 

1 480,0

 

1500,0

 

 2 000,0

 

2 000,0

 

2 000,0

 

4 000,0

 

4 500,0

 

5 500,0

 

6 832,8

Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування

 

29 812,8

 

 

 

 

1 480,0

 

1500,0

 

 2 000,0

 

2 000,0

 

2 000,0

 

4 000,0

 

4 500,0

 

5 500,0

 

6 832,8

Касові видатки

 

29 808,8

 

 

 

 

96,0

 

332,2

3 801,0

8 750,8

2 617,0

6 450,5

7 761,3

 

 

 

Державний інвестиційний проект

Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій

 

 

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами

2. Найменування відповідального виконавця Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

3. Найменування замовника  Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

4. Найменування балансоутримувача (майбутній  балансоутримувач)  Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту  29 990,0 тис. грн.

6. Назва бюджетної програми  КПКВК 0301820 Реалізація державного інвестиційного проекту «Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій»

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом   29 990,0 тис. грн.

8. Інформація щодо проектної організації

9. Інформація щодо підрядної організації

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення

 

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання

вартість

(тис. грн.)

Відведення земельної ділянки,

землевпорядні роботи

-

-

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

 

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання (№ договору, дата укладання)

вартість

(тис. грн.)

1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

1.3. затвердження  проекту

 

 

 

 

 

 

1.4. інше

 

 

 

 

 

 

2. Проведення процедури  закупівлі щодо6

 

січень-грудень

29 990,0

січень-грудень

 

29 989,7

 

0,3

 

 

2.1. будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат штучної вентиляції легень

січень-жовтень

6 500,0

 (№ договору 264 від 01.04.2021)

6 500,0

 

 

Ультразвукова діагностична система

січень-жовтень

3 000,0

(№ договору 291 від 14.04.2021)

3 000,0

                    

 

Система для ультразвукового відеобронхоскопу та ультра-звукового ендоскопічного зондів

січень-жовтень

14 870,0

(№ договору 513 від 30.06.2021)

14 509,0

361,0 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Апарат для високопотокової неінвазивної вентиляції легень

січень-жовтень

1 120,0

(№ договору 678 від 01.09.2021)

1 112,8

7,2 тис.грн – економія за процедурою торгів

 

 

Апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО)

січень-жовтень

4 500,0

(№ договору 746 від 12.10.2021, додаткова угода №4 від 25.10.21)

4 389,4

110,6 тис.грн – економія за процедурою торгів

 

 

Система автоматична інфузійна , Perfusor Compact Plus насос шприцевий інфузійний

січень-грудень

 

(№ договору 978 від 20.12.2021)

478,5

 

 

2.3. інших заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання

вартість

(тис. грн.)

1. Виконання проектних робіт, всього,  у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

1.3. затвердження  проекту

 

 

 

 

 

 

 

1.4. інше

 

 

 

 

 

 

 

2. Виконання, всього,

у тому числі8:

 

січень-грудень

29 990,0

 

січень-грудень

29 989,7

                    

0,3

 

 

2.1. будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

 

2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат штучної вентиляції легень

 

січень-липень

6 500,0

Видаткова накладна          № 285 від 07.05.2021р.

6 500,0

 

 

 

Ультразвукова діагностична система

 

січень-липень

3 000,0

 

Видаткова накладна           № 11/05 від 11.05.2021р.

3 000,0

 

 

Система для ультразвукового відеобронхоскопу та ультра-звукового ендоскопічного зондів

 

січень-липень

14 870,0

 

Видаткова накладна           № 227 від 23.09.2021р.

 

14 509,0

361,0 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Апарат для високопотокової неінвазивної вентиляції легень

січень-липень

 

1 120,0

Видаткова накладна           № 37 від 07.09.2021р.

 

1 112,8

 

7,2 тис.грн – економія за процедурою торгів

 

 

Апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО)

січень-липень

 

4 500,0

 

Видаткова накладна           № 81 від 15.12.2021р.

 

4 389,4

 

110,6 тис.грн – економія за процедурою торгів

 

 

 

Система автоматична інфузійна , Perfusor Compact Plus насос шприцевий інфузійний

січень-грудень

 

Видаткова накладна           № Б-0174 від 22.12.2021р.

478,5

 

 

2.3. інших: 

2.3.1. утримання служби замовника

2.3.2.  авторський  нагляд

2.3.2.  технічний нагляд тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разом: (1+2)

січень-грудень

29 990,0

 

 

29 989,7

 

0,3

 

 

Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн.)

 

План фінансування на 2021 рік

 

у тому числі за місяцями

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

План розробки  (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту)

 

29 990,0

 

 

5 090,0

 

5 100,0

 

6 500,0

 

5 000,0

 

4 800,0

 

3 500,0

 

 

 

 

 

Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування

29 990,0

 

 

 

 

6 500,0

 

5 000,0

 

4 800,0

 

3 500,0

 

3 500,0

 

6 690,0

 

 

 

Касові видатки

29 989,7

 

 

 

 

9 500,0

 

 

 

 

15 621,8

4 389,4

 

478,5

 

Державний інвестиційний проект

Реконструкція блока «Б» лікувального корпусу №3 Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами по
вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва

 

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами

2. Найменування відповідального виконавця Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

3. Найменування замовника  Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

4. Найменування балансоутримувача (майбутній  балансоутримувач)  Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту  230 981,3 тис. грн.

6. Назва бюджетної програми  КПКВК 0301830 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція блока «Б» лікувального

    корпусу №3 Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва»

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом 230 981,3 тис. грн.

8. Інформація щодо проектної організації

9. Інформація щодо підрядної організації

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення

 

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання

вартість

(тис. грн.)

Відведення земельної ділянки,

землевпорядні роботи

-

-

 

 

 

Земельна ділянка виділена

 

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

 

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання (№ договору, дата укладання)

вартість

(тис. грн.)

1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт

 

 

січень-червень

1 636,2

січень-червень

1 344,0

 

 

292,2

Залишок коштів буде спрямовано на коригування проекту в експертизі після проведення тендеру по будівельним роботам

 

1. проектні роботи

 

 

січень-червень

1 200,0

Договір № ПД-1121-ПР від 08.04.2021

1 200,0

 

 

 

1.2. експертиза

 

січень-червень

296,2

Договір № ПД-1121-ПР від 08.04.2021

 

144,0

 

                    

152,2 тис.грн – економія за результатами процедури закупівель

 

 

1.3. затвердження проекту

 

січень-червень

 

 

 

 

 

 

1.4. інше

 

січень-червень

140,0

 

0

                      

140,0 тис.грн – відсутні витрати на дослідження та вишукані роботи

 

2. Проведення процедури  закупівлі щодо6

 

 

січень-грудень

135 845,1

січень-грудень

 

134 117,3

 

 

1 727,8

 

 

2.1. будівельних робіт

 

 

січень-грудень

134 465,9

Договір № 666                      від 30.08.2021

132 868,7

 

1 597,2 тис.грн- економія за результатами відкритих торгів

 

 

2.2. пусконалагоджувальні роботи

 

січень-грудень

1 199,2

Договір № 666                      від 30.08.2021

1 199,2

 

 

 

 

2.3. авторський нагляд

 

січень-грудень

180,0

 

Договір № 1121-АН                     від 14.09.2021

49,4

130,6 тис.грн – економія за результатами процедури закупівель

 

3. Проведення процедури  закупівлі щодо6

 

грудень

93 500,0

грудень

92 106,5

1 393,5

 

3.1 обладнання, меблі

 

 

 

 

 

 

Магнітно-резонансний томограф

 

грудень

50 500,0

Договір № 889 від 06.12.2021р, додатк.угода № 1 від 08.12.2021р

50 500,0

 

 

Інструменти для операційного блоку

 

грудень

1 232,0

Договір № 1033 від 23.12.2021

1 230,0

2,0 тис.грн – економія за результатами процедури закупівлі

 

Меблі медичного призначення

 

грудень

3 356,0

Договір № 1124 від 28.12.2021р

2 992,7

363,3тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

 

Обладнання для реанімації

 

грудень

13 448,6

Договір № 904 від 08.12.2021р

13 119,1

329,5тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Автоматичний біохімічний аналізатор

 

грудень

928,0

Договір № 927 від 14.12.2021р

909,5

18,5 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Автоматичний гематологічний аналізатор

 

грудень

1 310,0

Договір № 926 від 14.12.2021р

1 213,4

96,6 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Тромбоеластограф

 

грудень

1 654,0

Договір № 925 від 14.12.2021р

1 650,0

4,0 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Пристрої для реабілітації

 

грудень

2 403,0

Договір № 152 від 28.12.2021р

2 309,4

93,6 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Цитофлуориметр проточний

 

грудень

6 216,0

Договір № 1119 від 28.12.2021р

5 949,2

266,8 тис. грн.- економія за результатами процедури закупівлі

 

Відеобронхоскоп

 

грудень

1 920,0

Договір № 1092 від 24.12.2021р

1 900,0

20,0 тис. грн. - економія за результатами процедури закупівлі

 

Апарат штучної вентиляції легенів

 

грудень

4 587,0

Договір № 1091 від 24.12.2021р

4 502,8

84,2 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Апарат УЗД з набором датчиків

 

грудень

5 945,4

Договір № 987 від 21.12.2021р,          Договір  № 1124 від 28.12.2021р

5 830,4

115,0 тис. грн. - економія за результатами процедури закупівлі

 

 

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання

вартість

(тис. грн.)

1. Виконання проектних робіт, всього,  у тому числі:

 

січень-грудень

1 636,2

 

січень-вересень

1 344,0

 

292,2

 

 

 

 

 

1.1. проектні роботи

 

 

 

 

січень-грудень

1 200,0

Акт № 1 Здавання-приймання проектної документації на стадії «П» по Договору № ПД-1121-ПР від 08.04.2021р.,

Акт № 3 Здавання-приймання проектної документації на стадії «П» по Договору № ПД-1121-ПР від 08.04.2021р

 

 

 

 

 

1 200,0

 

 

 

 

1.2. експертиза

 

 

січень-грудень

296,2

Акт № 2 Здавання-приймання проектної документації на стадії «П» по Договору № ПД-1121-ПР від 08.04.2021р.

 

 

 

144,0

 

 

152,2 тис.грн – економія за результатами процедури торгів 

 

1.3. затвердження проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. інше

 

 

січень-грудень

140,0

 

0

140,0 тис.грн - відсутні витрати на дослідження та вишукані роботи

 

2. Виконання, всього,

у тому числі8:

 

січень-грудень

135 845,1

січень-грудень

134 117,3

 

1 727,8

 

 

2.1. будівельних робіт

 

 

січень-грудень

 

 

134 465,9

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 24.09.2021,             Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 23.10.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 15.11.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 23.11.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-2 від 01.12.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 07.12.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 08.12.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 14.12.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 17.12.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 22.12.21

Акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 від 23.12.21

 

134 067,9

 

398,0 тис.грн. – економія за результатами відкритих

торгів

 

2.2. пусконалагоджувальні роботи

січень-грудень

1 199,2

 

 

1 199,2 тис.грн – виконання робіт згідно календарного плану до 31 грудня 2021р

 

2.3.  авторський  нагляд

 

 

 

 

 

180,0

 

Акт надання послуг №1  від 12.10.2021

Акт надання послуг №2  від 23.10.2021

Акт надання послуг №3  від 08.12.2021

Акт надання послуг №4  від 22.12.2021

 

 

 

49,4

 

 

 

 

 

 

130,6 тис.грн  економія за результатами відкритих торгів

 

 

3. Виконання всього у тому числі: 

 

грудень

93 500,0

грудень

92 106,5

 

1 393,5

 

3.1 обладнання, меблі

 

 

 

 

 

 

Магнітно-резонансний томограф

 

грудень

50 500,0

Попередня оплата

50 500,0

 

 

Інструменти для операційного блоку

 

грудень

1 232,0

Видаткова накладна        № 301 від 28.12.2021р

1 230,0

2,0 тис.грн – економія за результатами процедури закупівлі

 

Меблі медичного призначення

 

грудень

3 356,0

Видаткова накладна        № 148 від 28.12.2021р

 

2 992,7

363,3тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

 

Обладнання для реанімації

 

грудень

13 448,6

Видаткова накладна         № 764 від 28.12.2021р

13 119,1

329,5тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Автоматичний біохімічний аналізатор

 

грудень

928,0

Видаткова накладна        № ТТ-0000453 від 28.12.2021р

909,5

18,5 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Автоматичний гематологічний аналізатор

 

грудень

1 310,0

Видаткова накладна        № 3699 від 28.12.2021р

1 213,4

96,6 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Тромбоеластограф

 

грудень

1 654,0

Видаткова накладна        № ХА002719                      від 28.12.2021р.

1 650,0

4,0 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Пристрої для реабілітації

 

грудень

2 403,0

Видаткова накладна № 147 від 28.12.2021р

2 309,4

93,6 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Цитофлуориметр проточний

 

грудень

6 216,0

Видаткова накладна        № 4286 від 28.12.2021р

5 949,2

266,8 тис. грн.- економія за результатами процедури закупівлі

 

Відеобронхоскоп

 

грудень

1 920,0

Видаткова накладна        № 354 від 28.12.2021р

1 900,0

20,0 тис. грн. - економія за результатами процедури закупівлі

 

Апарат штучної вентиляції легенів

 

грудень

4 587,0

Видаткова накладна  №402 вд 28.12.2021р

4 502,8

84,2 тис.грн - економія за результатами процедури закупівлі

 

Апарат УЗД з набором датчиків

 

грудень

5 945,4

Видаткова накладна        № 140 від 28.12.2021р

5 830,4

115,0 тис. грн. - економія за результатами процедури закупівлі

 

3. Разом: (1+2+3)

січень-грудень

230 981,3

     

 

 

227 567,8

 

 

3 413,5

 

 

Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн.)

План фінансування на 2021 рік

 

у тому числі за місяцями

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

План розробки  (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту)

 

230 981,3

 

470,0

 

470,0

 

696,2

 

3 500,0

 

5 000,0

 

4 589,2

 

5 000,0

 

5 000,0

 

10 739,4

 

25 447,2

 

42 365,3

 

127 704,0

Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування

230 981,3

 

 

 

 

3 500,0

 

5 000,0

 

4 589,2

 

5 000,0

 

5 000,0

 

10 739,4

 

25 917,2

 

42 835,3

 

128 400,2

Касові видатки

227 567,8

 

 

 

 

480,0

144,0

269,5

 

 

 

16 578,8

 

29 208,8

 

15 152,9

165 733,8

 

 

 

Державний інвестиційний проект

Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2 в м. Києві     

 

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами

2. Найменування відповідального виконавця Державне підприємство  «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

3. Найменування замовника  Державне підприємство  «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача)  Державне підприємство  «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень)  727519,0 тис. грн.

6. Назва бюджетної програми   Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2 в м. Києві»  КПКВК 0301500

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  40 000,0  тис. грн. визначений Законом України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», проте в листопаді 2021 року за зверненням ДП «Український дім» бюджетні призначення 2021 року зменшені на суму 21103,4 тис. грн. (довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2021 рік Міністерства фінансів України від 20.12.2021р. №1207/3), таким чином бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін складають 18896,6 тис. грн.

8. Інформація щодо проектної організації Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», ЄДРПОУ 01422432

9. Інформація щодо підрядної  організації1 

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

                                                                                                                              

Таблиця 1. Інфомація щодо придбання/відведення земельної ділянки

                                                                                                                                                                                

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи

-

 

-

Земельна ділянка відведена.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права державному підприємству "Український дім" надано право постійного користування земельною ділянкою в місті Києві, вул. Хрещатик, 2. Кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:82:011:0002.

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

                                                                                                                              

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

 

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники7

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

  строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання (номер договору, дата укладення)

вартість                 (тис. гривень)

 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:

 

 

 

-

 

 

 

  1.1. коригування

Лютий

 

10 189,4

Лютий

 

10 189,4

-

-

1.2. експертиза

Червень

200,0

-

-

Експертиза проводитиметься після закінчення проекту.

 

1.3. затвердження  проекту

-

 

 

-

Проект затверджено( постанова КМУ  від 27 серпня 2012 № 626-р)

 

 

-

 

 

-

 

 

-

1.4. інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 робоча документація

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,0

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932,2

Процедуру закупівлі  розпочато з запізненням, оскільки розроблення робочої документації з гідроізоляції напряму залежить від висновків та результатів технічного обстеження будівлі та інженерно-геологічного вишукування. При виконанні геологічних робіт виявлено стороннє підземне замочування ґрунтів, у зв’язку з чим довелося здійснювати додаткове (уточнююче) обстеження  ландшафту прибудинкової території, виконувати додаткове  шурфування і зондування ґрунтів та повторно звертатись  у відповідні інстанції для проведення  лабораторно-хімічного аналізу. Дані заходи були необхідні задля більш якісного проектування робіт з улаштування гідроізоляції будівлі, але відтемінували планові терміни проведення тендерної процедури закупівлі.

Вартість робочої документації менше запланованих на 67,8 тис. грн. у зв’язку з економією, яка утворилася в результаті проведення процедури публічних закупівель та результату укладання договору.

 

 

 

1.4.2 розробка науково-проектної документації стадії «Проект»

Листопад-грудень

 

 

 

15000,0

Листопад-грудень

 

 

 

14500,0

Вартість розробки науково-проектної документації менше запланованих на 500 тис. грн. у зв’язку з економією, яка утворилася в результаті проведення процедури публічних закупівель та результату укладання договору.

 

2. Проведення процедури закупівлі щодо6

-

-

-

-

 

-

    2.1. будівельних робіт

Червень

26910,6

Серпень

26910,6

Процедуру закупівлі оприлюднено з запізненнями по об’єктивним причинам, зокрема при виконанні геологічних робіт виявлено стороннє підземне замочування ґрунтів, у зв’язку з чим довелося здійснювати додаткове (уточнююче) обстеження  ландшафту прибудинкової території, виконувати додаткове  шурфування і зондування ґрунтів та повторно звертатись  у відповідні інстанції для проведення  лабораторно-хімічного аналізу.

 

    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

-

-

-

-

-

-

    2.3. інших заходів 

-

-

-

-

-

-

2.3.2 Авторський нагляд

Червень

350,0

Серпень

258,4

Процедуру закупівлі оприлюднено з запізненням, оскільки виявлено стороннє підземне замочування ґрунтів, тому  довелося здійснювати додаткове (уточнююче) обстеження  ландшафту прибудинкової території, виконувати додаткове  шурфування і зондування ґрунтів та повторно звертатись  у відповідні інстанції для проведення  лабораторно-хімічного аналізу.

 

2.3.3 Технічний нагляд

Червень

350,0

Серпень

350,0

Процедуру закупівлі оприлюднено з запізненням, оскільки виявлено стороннє підземне замочування ґрунтів, тому  довелося здійснювати додаткове (уточнююче) обстеження  ландшафту прибудинкової території, виконувати додаткове  шурфування і зондування ґрунтів та повторно звертатись  у відповідні інстанції для проведення  лабораторно-хімічного аналізу.

 

 

                                                                                                                            

Таблиця 3.  Інформація щодо виконання

Назва заходу2

Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники8

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1. коригування проекту реконструкції

Лютий-червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10189,4

 

Лютий-серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1846,5

 

 

 

21 вересня 2021 року (вх. №384) Департамент охорони культурної спадщини КМДА листом від 06.08.2021 року № 066-2466 повідомив ДП «Український дім», що у квітні 2021 року наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21.04.2021р. № 287 «Про занесення об’єктів  культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» будівлю «Українського дому» як об’єкт культурної спадщини занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення у м. Києві (охоронний № 1186-Кв.). 

Відповідно, наразі будівля Українського дому набула статусу пам’ятки та знаходиться під охороною держави.

Занесення будівлі «Українського дому» до даного реєстру не дає законних підстав проводити реконструкцію будівлі, адже усі роботи на об’єктах культурної спадщини здійснюються виключно після здійснення проектних робіт з реставрації, потребує призупинення виконання робіт з коригування проекту реконструкції та, відповідно, вимагає виконання проектних робіт з розробки проекту реставрації з урахуванням обмежень для об’єктів культурної спадщини.

У зв'язку з внесенням будівлі ДП "Українського дім" до реєстру нерухомих пам'яток України додатковою угодою №3 від 26.11.2021р. договір достроково розірваний.

Результати проведених робіт в рамках корегування проекту з реконструкції є вихідними даними та будуть використанні для розробки науково-проектної документації з реставрації будівлі з пристосуванням.

 

 

   1.2. експертиза

Липень

200,0

-

-

Експертиза проводитиметься після закінчення проекту.

 

   1.3. затвердження  проекту

-

-

-

-

-

-

   1.4. інше

-

-

 

-

-

-

 

 

 

1.4.1  робоча документація

Квітень

 

 

 

1932,2

 

 

Липень

 

 

1425,6

Відхилення від планових показників обумовлено проведенням експертизи за результатами якої зменшено вартість проектних робіт з розробки «Робочої документації» з улаштування гідроізоляції будівлі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 розробка науково-проектної документації стадії «Проект»

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4350,0 (Аванс)

 

Пояснюється тривалою процедурою визначення переможця з виконання проектних робіт, та відповідно, у зв'язку з відсутністю часу для якісного виконаних  робіт з розробки науково-проектної документації  стадії "Проект" за договором від 23.12.2021р. № 23-12/21 з ДП "НДПІ містобудування" можливим було лише перерахування попередньої оплати у 2021 році.

28 грудня 2021 року здійснено попередню оплату  у сумі 4 350,0 тис. гривень. на розроблення науково – проєктної документації стадії «Проект» (лист погодження ДУС від 15.12.2021р. № 02-01/17.2/4203/21). Строк виконання проектних робіт на суму перерахованого авансу до 28.03.2022 року (3 місяці)

 

2. Виконання, усього,

у тому числі:

-

-

-

-

-

-

   2.1. будівельних робіт

Серпень-грудень

26910,6

-

-

Наданий Проектним інститутом пакет документів для отримання Дозволу на виконання будівельних робіт з улаштування гідроізоляції  (надалі – Дозвіл) через електронний портал «Дія» не відповідає вимогам окремих Положень законодавства у сфері будівництва, результатом чого стали наступні зауваження: виявлено порушення у кресленнях генерального плану, планів поверхів та фасадів будівлі; надано зауваження щодо Розрахунку класу наслідків та категорії складності об’єкту; вказано на невідповідність найменувань тощо. Зауваження, надані Державною архітектурно-будівельною інспекцією (надалі - ДАБІ), Проектним інститутом враховано не було, внаслідок чого нами двічі отримано Відмову у видачі Дозволу ДАБІ.

У зв’язку з відсутністю дозволу на початок будівельних робіт додатковою угодою № 1 від 22.11.2021р. договір достроково розірваний.

 

 

   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

-

-

-

-

-

-

   2.3. інших:

   2.3.1. утримання служби замовника

 

   2.3.2. авторський  нагляд 

 

 

   2.3.3. технічний нагляд                   тощо (конкретизувати)

 

 

Серпень-грудень

 

 

258,4

 

350,0

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 

 

У зв’язку з відсутністю дозволу на початок будівельних робіт додатковими угодами № 1 від 19.11.2021р. договори достроково розірвані.

 

 

3. Разом (1 + 2)

-

54340,6

-

7622,1

-

-

 

 

 

Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

                                                                                                                                                                                                                             (тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік з урахуванням змін

У тому числі за місяцями

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту)

18 896,6

-

-

-

80,4

-

1 189,2

1300,0

-

-

-

1327,0

15000,0

Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань

18 896,6

-

-

-

520,0

1110,0

1080,0

1220,0

2360,0

2349,0

3750,4

-

6507,2

Касові видатки

7 622,1

-

-

-

80,4

-

1 189,2

1300,0

-

-

-

  576,9

4475,6