Державне управління справами

Інформація про стан розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2019 рік

Державний інвестиційний проект

Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на
вул. Хрещатик, 2 в м. Києві     

 

1. Найменування головного розпорядника      Державне управління справами

2. Найменування відповідального виконавця Державне підприємство  «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

3. Найменування замовника  Державне підприємство  «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача)  Державне підприємство  «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень)  727519,0 тис. грн

6. Назва бюджетної програми   Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2 в м. Києві»  КПКВК 0301500

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень)  7 500,0  тис. грн

8. Інформація щодо проектної організації  Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», ЄДРПОУ 01422432

9. Інформація щодо підрядної  організації1  ПП ГОРИНЬ ( ЄДРПОУ  303780)

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

 

 

                                                            Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

                                                                                                                                                                                

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи

-

 

-

Земельна ділянка відведена

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                             .   

 

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники7

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

  строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання (номер договору, дата укладення)

вартість                 (тис. гривень)

 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:

 

 

 

-

 

 

    1.1. коригування

Січень-березень

 

 

 

 

 

1522,7

-

 

 

 

 

 

-

В листопаді оприлюднена переговорна процедура на «Прозоро» по укладанню договору з ДП «НДІПІ містобудування», якому належить авторське право, на виконання коригування проекту стадії «Проект»  по об’єкту: Реконструкція будівлі ДП «НЦДКС «Український дім» по вул. Хрещатик,2 в м. Києві (реставрація з пристосуванням) на суму 10 189,378 тис. грн, укладено договір № 2019-121 від 09.12.2019р. У зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування на 2020 рік та відмовою ДП «НДПІ Містобудування»  укладати додаткову угоду  на суму 1522,7 тис. грн,  дія договору зупинена.

 

1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

1.3. затвердження  проекту

 

 

Проект затверджено ( постанова КМУ  від 27 серпня 2012 № 626-р)

 

 

 

1.4. інше

 

 

 

 

 

 

1.4.1 робоча документація та її експертиза

січень-березень

 

 

 

 

 

 

543,7

 

Договір
№ 2019-98 від 09.10.2019р.

 

 

 

Договір
№ 00-1270-19/ЕО/КД від 30.10.2019

 

 

 

 

 

537,2

 

 

 

 

 

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведення процедури закупівлі щодо6

 

-

 

-

-

 

 

    2.1. будівельних робіт

 

Червень-грудень

 

 

 

 

 

5423,6

 

 

Договір
№ 161 від 11.12.2019р.

 

 

 

 

 

4618,6

5.11.2019 на «Прозоро»  оголошено процедуру відкриті торги на  виконання будівельних робіт з реконструкції підпірної стінки на суму 4618,6 тис. грн

визнано переможцем ПП ГОРИНЬ, укладено договір № 161 від 11.12.2019  на суму
3898,338 тис. грн

 

    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

    2.3. інших заходів 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Авторський нагляд

Червень-грудень

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Початок виконання будівельних робіт 2020 рік, договір буде укладено в січні 2020 року (за рахунок власних коштів у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування на 2020 рік)

 

2.3.3 Технічний нагляд

Червень-грудень

 

 

-

 

 

 

-

Початок виконання будівельних робіт 2020 рік, договір буде укладено в січні 2020 року (за рахунок власних коштів у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування на 2020 рік)

 

 

                                                                                                                            

Таблиця 3.  Інформація щодо виконання

Назва заходу2

Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники8

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:

 

2066,4

 

543,7

 

 

   1.1. коригування

Червень-грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1522,7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

В листопаді оприлюднена переговорна процедура на «Прозоро» по укладанню договору з ДП «НДІПІ містобудування», якому належить авторське право, на виконання коригування проекту стадії «Проект»  по об’єкту: Реконструкція будівлі ДП «НЦДКС «Український дім» по вул. Хрещатик,2 в м. Києві (реставрація з пристосуванням) на суму
10 189,378 тис. грн, укладено договір № 2019-121 від 09.12.2019р. У зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування на 2020 рік та відмовою ДП «НДПІ Містобудування»  укладати додаткову угоду  на суму 1522,7 тис. грн.,  дія договору зупинена

13.05.2019 ДП «Український дім» звернулося до Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з листом № 1/173 про перегляд інформаційного зведеного переліку об’єктів культурної спадщини до якого включено будівлю Українського дому за адресою: м. Київ, Європейська площа, 2 та виключити вказаний об’єкт із зазначеного переліку.

 

   1.2. експертиза

-

-

 

-

 

 

   1.3. затвердження  проекту

 

 

Проект затверджено

(постанова КМУ  від
27 серпня 2012 № 626-р)

 

 

 

   1.4. інше

 

-

 

-

 

 

1.4.1  робоча документація та її експертиза

Червень-грудень

 

 

 

 

 

 

543,7

 

Договір
№ 2019-98 від 09.10.2019р.

 

 

 

Договір
№00-1270-19/ЕО/КД від 30.10.2019

 

 

 

 

 

537,2

 

 

 

 

 

6,5

 

 

Акти виконаних робіт: № ГС-07175 від 16.10.2019 на суму 140,047 тис. грн.; №  ГС-04219 від 25.10.2019 на суму 397,120 тис. грн

 

Акт виконаних робіт № 00-1270-19/ЕО/КД від 13.12.2019р. на суму 6,480 тис. грн

 

2. Виконання, усього,

у тому числі:

 

5433,6

 

3898,3

 

 

   2.1. будівельних робіт;

Червень-грудень

5433,6

Договір №

161 від 11.12.2019р.

3898,3

Згідно Постанови КМУ від 24 грудня 2019 року № 1106 «Про внесення змін до постанов КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1767 і від 23 квітня 2014 р. № 117»  попередня оплата будівельних робіт в розміри 100% в сумі 3898,338 тис. грн

 

   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

   2.3. інших:

   2.3.1. утримання служби замовника

   2.3.2. авторський  нагляд 

   2.3.3. технічний нагляд                   тощо (конкретизувати)

 

Червень-

грудень

 

10,0

-

-

Початок виконання будівельних робіт 2020 рік, договори на авторський та технічний нагляд  будуть укладені в січні 2020 року(за рахунок власних коштів у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування на 2020 рік)

 

3. Разом (1 + 2)

 

7500,0

 

4442,0

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

Державний інвестиційний проект

 «Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення

якості надання медичної допомоги»

 

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами

2. Найменування відповідального виконавця Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

3. Найменування замовника  Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

4. Найменування балансоутримувача (майбутній  балансоутримувач)  Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2018 року)  15 310,0 тис. грн

6. Назва бюджетної програми  КПКВК 0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами»

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом   5 310,0 тис. грн

8. Інформація щодо проектної організації

9. Інформація щодо підрядної організації  ТОВ «Астріум»

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення

 

 

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн)

строки

виконання

вартість

(тис. грн)

Відведення земельної ділянки,

землевпорядні роботи

-

-

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

 

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн)

строки

виконання (№ договору, дата укладання)

вартість

(тис. грн)

1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт

 

 

 

 

 

 

 1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

1.3. затвердження  проекту

 

 

 

 

1.4. інше

 

 

 

 

 

 

2. Проведення процедури  закупівлі щодо6: 

 

5 310,0

 

5 310,0

 

 

2.1. будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

 

2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

січень-листопад

5 310,0

 

5 310,0

 

 

Система ультразвукова діагностична експертного класу з комплектом обладнання (датчики та робоче місце для обробки результатів досліджень систематизації та архівування)

 

 

 

січень-липень

5 310,0

 

 

 

№53/к від 06.02.19

5 100,7

Укладено договір № 53/К від 06.02.19 з ТОВ «Астріум» на суму 5 100,7 тис. гривень

 

Холтер BTL-08

 

листопад

 

 

№339/К від 22.11.19

136,0

 

 

Укладено договір № 339/К від 22.11.19 з ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» на суму 197,0 тис. гривень

 

Прилад електрокардіографічний
BTL-08

 

листопад

 

 

№339/К від 22.11.19

61,0

 

Стіл медичний СА-3

 

листопад

 

 

№334/К від 18.11.19

12,3

Укладено договір №334/К від 18.11.19 з ФОП Дехтяренко А.В. на суму 12,3 тис. гривень

 

 

 

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

 

Заходи2

Передбачені показники

державним інвестиційним

проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин

розбіжностей між

передбаченими та фактичними показниками4

Вжиті дії для подолання

відставання у строках/обсягах5

заплановані

строки (дата)

вартість

(тис. грн.)

строки

виконання

вартість

(тис. грн.)

1. Виконання проектних робіт, всього,  у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

 

1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

 

1.3. затвердження  проекту

 

 

 

 

 

1.4. інше

 

 

 

 

 

 

2. Виконання, всього,

у тому числі8:

липень - листопад

5 310,0

 

5 310,0

 

 

2.1. будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

5 310,0

 

5 310,0

 

 

Система ультразвукова діагностична експертного класу з комплектом обладнання (датчики та робоче місце для обробки результатів досліджень систематизації та архівування)

 

 

 

липень

5 310,0

 

 

 

№53/к від 06.02.19

5 100,7

Укладено договір № 53/К від 06.02.19 з ТОВ «Астріум» на суму     5 100,7 тис. гривень. Станом на 31.12.2019 касові видатки складають 5 100,7 тис. грн.  (100% за договором) Оплата здійснювалась згідно плану асигнувань

 

 

Холтер

 

 

листопад

 

 

№339/К від 22.11.19

136,0

 

Укладено договір № 339/К від 22.11.19 з ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» на суму 197,0 тис. гривень. Станом на 31.12.2019 касові видатки складають 197,0  тис. грн

 

 

 

Прилад електрокардіографічний BTL-08

 

 

 

листопад

 

 

 

№339/К від 22.11.19

61,0

 

Стіл медичний СА-3

 

 

листопад

 

 

№334/К від 18.11.19

12,3

Укладено договір №334/К від 18.11.19 з ФОП Дехтяренко А.В. на суму 12,3 тис. гривень. Станом на 31.12.2019 касові видатки складають 12,3  тис. грн

 

 

 

Державний інвестиційний проект

Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

 

 

 

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами

2. Найменування відповідального виконавця Державне підприємство  «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

3. Найменування замовника Державне підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (тис. гривень) 4 179 351,39

6. Назва бюджетної програми КПКВК 0301840 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень) 20 000,00

8. Інформація щодо проектної організації Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація», ЄДРПОУ 05482989

9. Інформація щодо підрядної  організації : ТОВ «Комплекс – В.»

 10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

 

 

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

                                                                                                                                                                                

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.  Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники7

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

  строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання (номер договору, дата укладення)

вартість                 (тис. гривень)

 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:

 

 

5 000,0

 

 

5000,0

 

 

  1. коригування

лютий-квітень

 

5 000,0

червень-серпень

 

5000,0

 

Договір 
від 02.08.2019р.
 №412-АВ

  1. експертиза

-

-

 

 

 

 

  1. затвердження проекту

 

 

Розпорядження Державного управління справами  від 31.10.2008 р.
№ 289

 

 

 

  1. інше

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведення процедури закупівлі щодо6

 

15 000,00

 

 

14820,3

 

 

2.1. виконання робіт з улаштування постійної системи освітлення (у т.ч. будівельних робіт)

лютий-травень

14 625,0

травень-червень

 

 

14 625,0

 

 

Договір 
від 12.06.2019 р. №12/06/19/3

2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

2.3. Інші

 

375,0

 

195,3

 

 

2.3.1 Авторський нагляд

травень- грудень

9,0

травень- грудень

 

9,0

 

Договір  від
16.07.2019 р.
№ 411-АВ

2.3.2 Технічний нагляд та утримання служби замовника 2,5%

травень- грудень

366,0

травень- грудень

 

 

186,3

 

 

 

Договір  від
23.07.2019 р. №23/07/19 на послуги з технічного нагляду

 

                                                                                                                            

 

 

 

Таблиця 3.  Інформація щодо виконання

Назва заходу2

Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники8

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:

 

5 000,00

 

4963,3

 

 

  1. коригування

травень-грудень

5 000,0

серпень-грудень

 

4963,3

У зв’язку з необхідністю додаткового погодження проекту благоустрою кошториси на виконання робіт не розроблялись

 

  1. експертиза

 

 

 

 

 

 

  1. затвердження проекту

 

 

Розпорядження Державного управління справами  від 31.10.2008 р. №289

 

 

 

2. Виконання, усього,

у тому числі:

 

15 000,0

 

14 995,8

 

 

2.1 виконання робіт з улаштування постійної системи освітлення (у т.ч. будівельних робіт)

червень-грудень

14 625,0

липень-грудень

14625,0

 

Договір 

від 12.06.2019р.
 № 12/06/19/3

2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

2.3. Інші

травень-грудень

375,0

 

 

370,8

 

 

2.3.1 Авторський нагляд

 

9,0

 

 

9,0

 

Договір
від 16.07.2019 р.
№ 4 11-Авт

 

2.3.2 Технічний нагляд та утримання служби замовника 2,5%

 

366,0

 

 

 

 

 

361,8

 

 

 

Економія коштів на утримання служби замовника

   Договір  від 23.07.2019 р.
№ 23/07/19 на послуги з технічного нагляду, розрахунки витрат на утримання служби замовника

3. Разом (1 + 2)

 

20 000,0

 

19 959,1

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний інвестиційний проект                                                                                                                                             

«Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр» «Артек» (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)»  

 

 

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами

2. Найменування відповідального виконавця Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

3. Найменування замовника  Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача)  Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2017 року) (тис. гривень) 20 157,0 тис. гривень

6. Назва бюджетної програми  0301480 Реалізація державного інвестиційного проекту «Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)»

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень)  10 000,0 тис. гривень

8. Інформація щодо проектної організації ТОВ «Архітектурна ліга»

9. Інформація щодо підрядної  організації1 ТОВ «І. Б. К. Девелопмент»

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

 

 

                                                   Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

                                                                                                                                                                                

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи

-

-

Земельна ділянка відведена

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

Таблиця 2.  Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

 

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники7

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

  строки

вартість                 (тис. гривень)

строки виконання (номер договору, дата укладення)

вартість                 (тис. гривень)

 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:

 

1 000,0

 

1 000,0

 

 

    1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

1.2. експертиза

 

 

Договір №00-0776-19/ЦБ від 19.07.2019

59,1

 

 

1.3. затвердження  проекту

 

 

 

 

 

 

1.4. інше (розробка проектної документації)

квітень-червень

1 000,0

червень-липень, Договір №239/2019 від 07.06.2019

940,9

Економія за рахунок зменшення вартості за результатами висновку експертизи

 

2. Проведення процедури закупівлі щодо6

 

9 000,0

 

9 000,0

 

 

    2.1. будівельних робіт

серпень- листопад

9 000,0

жовтень-грудень Договір №314/2019 від 10.10.2019

Договір №365/2019 від 24.12.2019

8 955,4

Економія за рахунок зменшення вартості за результатами процедури закупівель

 

    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

    2.3. інших заходів

 

 

 

44,6

 

 

         2.3.1. авторський нагляд

серпень-листопад

 

Договір №329/2019 від 05.11.2019

16,2

 

 

         2.3.2. технічний нагляд

серпень-листопад

 

Договір №327/2019 від 05.11.2019

28,4

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                            

Таблиця 3.  Інформація щодо виконання

 

Назва заходу2

Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники8

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

 строки

вартість

(тис. гривень)

строки виконання

вартість                 (тис. гривень)

1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:

 

1 000,0

 

1 000,0

 

 

   1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

   1.2. експертиза

 

 

липень

59,1

 

 

   1.3. затвердження  проекту

 

 

 

 

 

 

   1.4. інше (розробка проектної документації)

квітень-червень

1 000,0

червень-липень

940,9

З урахуванням оплати частини витрат на технічний нагляд у сумі 5,7 тис. гривень

 

2. Виконання, усього,

у тому числі:

 

9 000,0

 

9 000,0

 

 

   2.1. будівельних робіт;

серпень- листопад

9 000,0

жовтень-грудень

9 000,0

З урахуванням оплати частини витрат на технічний нагляд 5,7 тис. гривень та авторський нагляд у сумі 16,2 тис. гривень

Аванс 1 000,0 тис. гривень виплачено згідно договору про закупівлю робіт та Постанови КМУ від 24.12.2019 р. № 1106

   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

   2.3. інших:

   2.3.1.  авторський  нагляд 

   2.3.2. технічний нагляд                   тощо (конкретизувати)

 

 

 

 

 

 

3. Разом (1 + 2)

 

10 000,0

 

10 000,0