Державне управління справами

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211006000039
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю:
www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
www.dus.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: монети та медалі, 36.21.1
5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: державні нагороди України (34 найменування)
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
01220, м. Київ - 220, вул. Банкова, 11, Державне управління справами
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: червень-грудень 2011 року

6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори:
Банкнотно-монетний двір Національного банку України
02660, м. Київ, вул. Пухівська, 7; телефон: (044) 530-52-92, телефакс: 530-49-48;

7. Ціна пропозиції: 3 873 246 (три мільйони вісімсот сімдесят три тисячі двісті сорок шість) гривень

8. Додаткова інформація: -

Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ

25.05.2011