Державне управління справами

Інформація про досягнення мети, завдань, результативних показників бюджетних програм та цілей державної політики за результатами 2020 року