Державне управління справами

У Національній академії до дня Державної служби відкрито тематичну експозицію

У Національній академії державного управління при Президентові України до Дня державної служби України в циклі тематичних виставкових заходів у читальних залах бібліотеки представлено експозицію «Державна служба України в історичному контексті».

«Державна служба – ключовий інститут державного управління. Хоч які б реформи держава реалізовувала, без професійної, політично нейтральної державної служби ніколи не зможе цього досягнути», – зазначив під час інтерв’ю Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко (газета «День», № 72–73 від 19 квітня 2019 року).

У тематичній експозиції репрезентовані наукові праці, довідкові, навчальні, методичні та періодичні видання з фондів бібліотеки Національної академії, які висвітлюють історичні етапи становлення та розвитку державної служби, важливі питання нормативно-правового регулювання, реформування системи державної служби, формування державної кадрової політики на засадах професіоналізму, модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів, запобігання та протидії проявам корупції на державній службі, адаптації інституту державної служби України до світових та європейських стандартів.

Фундаментальне дослідження з історії державної служби в Україні було підготовлено в рамках наукового проекту, що реалізовувався на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом державного бюджету України під керівництвом Головного управління державної служби України. Реалізацію проекту було приурочено до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. У його рамках 2008 року видано збірку «Нариси історії державної служби в Україні».

У Національній академії державного управління при Президентові України вперше в Україні підготовлено фундаментальне видання – термінологічний словник «Публічне управління». У результаті проведеного наукового дослідження сформовано термінологічну систему, яка охоплює більшість термінів, що відображають різні аспекти теорії та практики публічного управління та публічної служби. Видання розраховане на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів і всіх, кого цікавлять багатогранні процеси публічного управління й адміністрування.

В експозиції також представлено підручник «Публічна служба в Україні», де на основі сучасних наукових підходів систематизовано знання з теорії та історії публічної служби в Україні, висвітлено історію вітчизняного інституту державної служби, якому  2018-го виповнилося 100 років. Особливу увагу приділено організаційно-правовим аспектам публічної служби, практичним компонентам цього соціально-правового інституту та виду професійної діяльності. Автором запропоновано класифікацію видів публічної служби та їх основні характеристики.