Державне управління справами

Розпочався прийом слухачів на навчання в Національній академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України оголошує з 1 квітня 2019 року прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Деталі за посиланням.