Державне управління справами

Протокол № 3 відхилення пропозицій конкурсних торгів

від «22» червня 2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Місцезнаходження: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11
1.3. Відповідальний за проведення торгів:
Бац Сергій Миколайович телефон: (044) 255-64-98, телефакс: (044) 255-71-35

2. Інформація про предмет закупівлі: папір та картон гофровані, тара з паперу та картону 21.21.1 (футляри до державних нагород України)

3. Вид процедури закупівлі: відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:
Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 25.04.2011 № 49 (495), оголошення № 045091 (КУЛ)

5. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулось: 07.06.2011 час: 15-00

6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів:
Фізична особа - підприємець Корсун В.М.

7. Підстави відхилення пропозицій конкурсних торгів:
Фізична особа - підприємець Корсун В.М. не відповідає кваліфікаційним критеріям до учасників торгів - не підтверджений досвід виконання аналогічних договорів за 2009-2010 роки.
У пункті 5 специфікації товару пропозиції ФО–П Корсуна В.М. виявлена арифметична помилка: «Футляр до ордена «За заслуги» І ступеня, 60 штук, ціна без ПДВ 345,0 грн, сума 2 100,0 грн», фактично 20 700,0 грн.
При визначенні загальної вартості пропозиції на підставі специфікації фактична загальна сума становить 352 545,0 грн, а не 333 945,0 грн.
Згода учасника на виправлення арифметичних помилок не надана.
Пропозиція конкурсних торгів фізичної особи – підприємця Корсуна В.М. не відповідає умовам документації конкурсних торгів на закупівлю футлярів до державних нагород України, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів Державного управління справами від 14.04.2011 року, а саме:

 • пропозиція конкурсних торгів не оформлена відповідно до вимог пункту 1 розділу 3 документації (не зазначено кількість прошитих сторінок; відсутній підпис учасника; окремі сторінки без підпису учасника);
 • в пропозиції конкурсних торгів не зазначені умови розрахунків за товар, строк дії пропозиції (вимоги пункту 2 розділу 3 документації).

8. Вирішили:

 1. 1. У зв’язку з тим, що Фізична особа - підприємець Корсун В.М. не відповідає кваліфікаційним критеріям, не погодив виправлення виявленої замовником арифметичної помилки, а надана ним пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та відповідно до абзаців 2 і 3 пункту 1 та пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пропозицію конкурсних торгів відхилити.
 2. 2. Надіслати фізичній особі - підприємцю Корсуну В.М. інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави.
 3. 3. Оприлюднити протокол про відхилення пропозиції конкурсних торгів на веб-порталі Міністерства економіки України.

Рішення прийнято одноголосно.

«За» 13 осіб; «Проти» - осіб; «Утримались» - осіб

Члени комітету з конкурсних торгів:

 • Заступник Керівника Державного управління справами Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління економічного розвитку та координації діяльності підприємств Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В. (відрядження)
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
ПАНЬКО О.М.

Завідувач сектору державних закупівель,
в. о. секретаря комітету з конкурсних торгів
Яременко О.Ф.