Державне управління справами

Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.3. Відповідальні за проведення торгів:

Онофрійчук Валентин Олексійович, телефон: (044) 255-64-16, телефакс: (044) 255-78-37,

Бугайчук Ігор Володимирович, телефон (044) 255-60-97, телефакс (044) 255-75-83

2. Інформація про предмет закупівлі: проводи та кабелі електронні й електричні, інші, 27.32.1 (комплектуючі деталі для створення локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України)

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.10.2015 оголошення № 211818 (КОМ) 

4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено: 16.11.2015;  
час: 16-20

5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення: 

Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю                 «ЕФІТ ТЕКНОЛОДЖІС» відхилена відповідно до пункту 2 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю проводів та кабелів електронних й електричних, інших, 27.32.1 (комплектуючі деталі для створення локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України), а саме: у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України (вимоги пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів).

Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю                 «АйТі-Солюшнс» відхилена відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю проводів та кабелів електронних й електричних, інших, 27.32.1 (комплектуючі деталі для створення локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України), а саме: запропонований товар не відповідає кількісним та технічним характеристикам предмета закупівлі (вимоги пункту 7 розділу 3 документації конкурсних торгів).

6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури оцінки:

– пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ»;

– пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС СЕРВІС»;

– пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ»;

– пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТАЮР».

7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з                     Законом України «Про здійснення державних закупівель» (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна».

Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

8. Оцінка пропозицій учасників: 

– Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ» - 1 273 062,36 грн.;

– Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС СЕРВІС» - 1 532 005,07 грн.;

– Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ» - 1 775 735,10 грн.;

– Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТАЮР» - 1 387 229,72 грн.;

Повне найменування

(для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників

згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки

(не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

1

2

3

4

5

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВІТ»

Код за ЄДРПОУ 30577218

ціна

1 273 062,36 грн.

1 273 062,36 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«БМС СЕРВІС»

Код за ЄДРПОУ 21470081

ціна

1 532 005,07 грн.

1 532 005,07 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НК ІТ-ПРОЕКТ»

Код за ЄДРПОУ 33786763

ціна

1 775 735,10 грн.

1 775 735,10 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТАЮР»

Код за ЄДРПОУ 37210479

ціна

1 387 229,72 грн.

1 387 229,72 грн.

* – Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною):

Пропозиція конкурсних торгів, подана Товариством з обмеженою  відповідальністю «ВІТ», має найнижчу ціну – 1 273 062,36 грн. (один мільйон двісті сімдесят три тисячі шістдесят дві грн., 36 коп.) з ПДВ, та визнана найбільш економічно вигідною.

За результатами голосування:

«За» Сарнацький Є.В.,  Гусєва О.В., Дмитрук В. М., Колотій О.П., Лемішко Н.Є.,

Онофрійчук В.О., Макарій Н.З., Прилипко С.І.

 «Проти»  -

 «Утримались» -

10. Члени комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління планування

та економічного аналізу

Гусєва О.В.

- Начальник

Управління фінансів

Дмитрук В. М.

- Начальник Управління

юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

відпустка

- Заступник завідувача

Відділу державних закупівель

Колотій О.П.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління зв’язку,

інформатизації та матеріально-технічного забезпечення

Онофрійчук В.О.

Запрошений:

- Заступник Керівника Головного департаменту реформування Адміністрації Президента України – Керівник Департаменту інформаційно-комунікаційних систем

Бородін Р.Д.

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                             ПРИЛИПКО С.І.                                                                                                                                      

Завідувач Відділу державних закупівель,

секретар комітету з конкурсних торгів                                   Макарій Н.З.