Державне управління справами

Протокол відхилення пропозицій конкурсних торгів

від  «11» _____11______ 2015 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Місцезнаходження: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11
1.3. Відповідальні за проведення торгів:

Онофрійчук Валентин Олексійович, телефон: (044) 255-64-16, телефакс: (044) 255-78-37,

Бугайчук Ігор Володимирович, телефон (044) 255-60-97, телефакс (044) 255-75-83

2. Інформація про предмет закупівлі: апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофонів, 26.30.2 (обладнання для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України)

3. Вид процедури закупівлі: відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 18.09.2015 оголошення № 199535 (КОМ)

5. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося:   дата: 22.10.2015;   час: 16-00

6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів:

пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ»;

пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ»;

пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»

7. Підстави відхилення пропозицій конкурсних торгів:

Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ» відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури електричної для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофонів, 26.30.2 (обладнання для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України), а саме:  

запропоноване обладнання не відповідає технічним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (вимоги пункту 7 розділу 3 документації конкурсних торгів);

не надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною фіскальною службою України по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування (вимоги пункту 2 частини 6  розділу 3 документації конкурсних торгів);

не надано копії антикорупційної програми та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми (вимоги частини 6 розділу 3 документації конкурсних торгів).

Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ» відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури електричної для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофонів, 26.30.2 (обладнання для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України), а саме:   

відсутній строк дії пропозиції конкурсних торгів (вимоги пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів);

не надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною фіскальною службою України по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування (вимоги пункту 2 частини 6  розділу 3 документації конкурсних торгів);

Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю                 «БМС Консалтінг» відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури електричної для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофонів, 26.30.2 (обладнання для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України), а саме: не надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною фіскальною службою України по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування (вимоги пункту 2 частини 6                   розділу 3 документації конкурсних торгів).

8. Вирішили:

1. У зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ» не відповідає умовам документації конкурсних торгів та відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» зазначену пропозицію відхилити.    

За результатами голосування:

«За»  Сарнацький Є.В., Гусєва О.В., Дмитрук В. М., Колотій О.П., Лемішко Н.Є.,

Онофрійчук В.О., Макарій Н.З., Прилипко С.І.

«Проти» -

 «Утримались» -

2. У зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ» не відповідає умовам документації конкурсних торгів та відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» зазначену пропозицію відхилити.    

За результатами голосування:

«За»  Сарнацький Є.В., Гусєва О.В., Дмитрук В. М., Колотій О.П., Лемішко Н.Є.,

Онофрійчук В.О., Макарій Н.З., Прилипко С.І.

«Проти» -

 «Утримались» -

3. У зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» не відповідає умовам документації конкурсних торгів та відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» зазначену пропозицію відхилити.     

За результатами голосування:

«За»  Сарнацький Є.В., Гусєва О.В., Дмитрук В. М., Колотій О.П., Лемішко Н.Є.,

Онофрійчук В.О., Макарій Н.З., Прилипко С.І.

«Проти» -

 «Утримались» -

4. Надіслати Товариству з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ», Товариству з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ» і Товариству з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів із зазначенням підстав.  

За результатами голосування:

«За»  Сарнацький Є.В., Гусєва О.В., Дмитрук В. М., Колотій О.П., Лемішко Н.Є.,

Онофрійчук В.О., Макарій Н.З., Прилипко С.І.

«Проти» -

 «Утримались» -

5. Оприлюднити протокол відхилення пропозицій конкурсних торгів на                  веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За результатами голосування:

«За»  Сарнацький Є.В., Гусєва О.В., Дмитрук В. М., Колотій О.П., Лемішко Н.Є.,

Онофрійчук В.О., Макарій Н.З., Прилипко С.І.

«Проти» -

 «Утримались» -

Члени комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Гусєва О.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В. М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

відпустка

- Заступник завідувача Відділу державних закупівель

Колотій О.П.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення

Онофрійчук В.О.

Запрошений:

- Заступник Керівника Головного департаменту реформування Адміністрації Президента України – Керівник Департаменту інформаційно-комунікаційних систем

Бородін Р.Д.

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                             ПРИЛИПКО С.І.      

                                                                                                                                                                 

Завідувач Відділу державних закупівель,
секретар комітету з конкурсних торгів                                   Макарій Н.З.