Державне управління справами

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Посада / ПІБ: 
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Ташева Таміла Равілівна
Адреса: 
вул. Михайла Грушевського, 24/2, м. Київ, 01021
Телефон: 
+38 (044) 293-36-36
Електронна пошта: 
ark@ppu.gov.ua

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ сприяє виконанню Президентом України покладених на нього повноважень в Автономній Республіці Крим.

Представництво відповідно до Конституції України та Закону України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим»:

а) вивчає стан виконання в Автономній Республіці Крим Конституції та  законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, вживає заходи щодо забезпечення належного виконання актів законодавства України Верховною Радою Автономної Республіки Крим і Радою міністрів Автономної Республіки Крим, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим;

б) сприяє додержанню конституційних прав і свобод людини та громадянина, досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;

в) аналізує нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції та законам України і в разі потреби вносить пропозиції про зміни, скасування або зупинення їх дії;

г) готує та подає на розгляд Президентові України аналітичні матеріали з питань розвитку соціально-економічних і політичних процесів в Автономній Республіці Крим;

д) сприяє Президентові України у вирішенні кадрових питань в Автономній Республіці Крим;

е) аналізує практику діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, релігійних організацій в Автономній Республіці Крим, сприяє їх взаємодії з органами державної влади України, а також узагальнює відомості про громадську думку щодо економічної та соціальної ситуації в Автономній Республіці Крим, інформує Президента України з цих питань.

Представництво виконує й інші повноваження відповідно до законодавства України, а також доручення Президента України.

На час тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Представництво:

1) сприяє дотриманню прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, стосовно громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, зокрема здійснює заходи щодо підтримки та забезпечення політичних, соціальних, інформаційних, культурних та інших зв’язків з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, у тому числі в межах заходів міжнародного характеру з відповідних питань;

2) здійснює моніторинг дотримання прав і законних інтересів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, внесення в установленому порядку пропозицій щодо припинення, усунення та запобігання обмеженню та порушенню прав і законних інтересів таких осіб;

3) вивчає соціально-економічні та політичні процеси на тимчасово окупованій території, готує відповідні аналітичні матеріали та подає їх в установленому порядку на розгляд Президентові України;

4) вивчає питання, що порушуються у зверненнях громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо вирішення таких питань;

5) в установленому порядку вносить пропозиції щодо підготовки проєктів законів, актів Президента України з питань захисту прав та законних інтересів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, а також з інших питань, які належать до компетенції Представництва;

6) розробляє стратегічні програмні документи з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини та громадянина, надання експертної, консультаційної, інформаційної та іншої підтримки в реалізації проєктів і заходів у межах діяльності Кримської платформи, а також напрацювання пропозицій щодо концепції перехідного правосуддя, проведення нарад і консультацій з відповідних питань;

7) інформує громадськість про здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України.