Державне управління справами

Повідомлення про результати процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11

2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмету закупівлі: обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання, 30.01.2
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг:

  • лот № 1 - копіювально-розмножувальне обладнання та витратні матеріали до нього, 45 найменувань;
  • лот № 2 - витратні матеріали та комплектуючі до копіювально-розмножувального обладнання «Кенон», 129 найменувань;
  • лот № 3 - витратні матеріали та комплектуючі до копіювально-розмножувального обладнання «Ксерокс», 68 найменувань;
  • лот № 4 - апарати для знищення документів, 8 найменувань.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01220, м. Київ-220, адмінбудинок по вул. Банковій, 11
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: липень – грудень 2011 року (за окремими замовленнями)

3. Процедура закупівлі: відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:
Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 02.05.2011 № 52 (498), оголошення № 051472 (КОМ)

5. Результат проведення процедури закупівлі:
5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів: -
5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) з ПДВ:

  • лот № 1 - копіювально-розмножувальне обладнання та витратні матеріали до нього 1 443 793,2 грн. (один мільйон чотириста сорок три тисячі сімсот дев’яносто три гривня 20 коп.);
  • лот № 3 - витратні матеріали та комплектуючі до копіювально-розмножувального обладнання «Ксерокс» 292 591,44 грн. (двісті дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто одна гривня 44 коп.)

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів): ціна одиниці товару зазначена у специфікації
5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 22.06.2011
5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

  • за лотом № 2 - витратні матеріали та комплектуючі до копіювально-розмножувального обладнання «Кенон»;
  • за лотом № 4 - апарати для знищення документів.

5.5.1 Дата прийняття такого рішення: 22.06.2011
5.5.2. Причини:

  • у зв’язку з тим, що за лотом № 2 - витратні матеріали та комплектуючі до копіювально-розмножувального обладнання «Кенон» відхилені всі пропозиції конкурсних торгів та відповідно до абзацу сьомого і десятого частини 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» торги відмінені;
  • у зв’язку з тим, що за лотом № 4 - апарати для знищення документів подано менше двох пропозицій конкурсних торгів та відповідно до абзацу шостого і десятого частини 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» торги відмінені.

6. Інформація про переможця торгів:

Лот № 1
6.1.1 Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з додатковою відповідальністю «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС»
6.1.2 Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 22906244
6.1.3 Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): 01004, м. Київ-4, вул. Пушкінська, 41
6.1.4 Номер телефону: (044) 234-10-47 телефаксу: 234-23-18, 235-30-02

Лот № 3
6.2.1 Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з додатковою відповідальністю «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС»
6.2.2 Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 22906244
6.2.3 Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): 01004, м. Київ-4, вул. Пушкінська, 41
6.2.4 Номер телефону: (044) 234-10-47 телефаксу: 234-23-18, 235-30-02

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. ПАНЬКО