Державне управління справами

Повідомлення про результати процедури закупівлі

1. Замовник
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11

2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмету закупівлі: папір та картон оброблені, 21.12.5 (папір та картон для писання, друкування в аркушах)
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 23 найменування
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01220, м. Київ-220, адмінбудинок по вул. Банковій, 11
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: червень-грудень 2011 року (за окремими замовленнями)

3. Процедура закупівлі: відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:
Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 18.04.2011 № 46 (492) номер оголошення: 038350 (КУЛ)

5. Результат проведення процедури закупівлі:
5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів: -
5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) з ПДВ:
1 116 485,10 грн. (один мільйон сто шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят п’ять грн., 10 коп.)
5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів): ціна одиниці товару зазначена у специфікації
5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 07.06.2011
5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: -
5.5.1 Дата прийняття такого рішення. -
5.5.2. Причини. -

6. Інформація про переможця торгів:
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА»
6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36844859
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):
01103, м. Київ - 103, вул. Кіквідзе, 14-В.
6.4. Номер телефону: (044) 545-64-20, телефаксу: 545-64-20

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. ОРДА

07.06.2011