Державне управління справами

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:
1.1. Найменування Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00037256
1.3. Місцезнаходження 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11

2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмету закупівлі: приладдя канцелярські паперові, 21.23.1 (конверти, папір клейкий, папір у блоках, папки картонні)
2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг 14 найменувань
2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг
місце: 01220, м. Київ-220, адмінбудинок по вул. Банковій, 11
строк: червень-грудень 2011 року (за окремими замовленнями)

3. Процедура закупівлі відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 18.04.2011 № 46 (492) номер оголошення: 038388 (КУЛ)

5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер 30972388
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс 04116, м. Київ - 116, вул. Ванди Василевської, 18;
тел./факс: (044) 501-90-91

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) з ПДВ:
178 443,30 грн. (сто сімдесят вісім тисяч чотириста сорок три грн., 30 коп.)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції)
07.06.2011

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 07.07.2011

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. ОРДА

07.06.2011