Державне управління справами

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Посада / ПІБ: 
Директор Богомолов Олександр Вікторович
Адреса: 
вул. Пирогова, буд. 7-А, м. Київ, 01054
Телефон: 
+38 (044) 234-50-07
Електронна пошта: 
info-niss@niss.gov.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – базова науково-дослідна установа науково-аналітичного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України.

Інститут є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Інститут здійснює науково-аналітичні та прогнозні дослідження проблем розвитку України, її національної безпеки, готує і подає Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України аналітичні матеріали, проєкти програмних документів та нормативно-правових актів, здійснює видавничу діяльність.

Основними завданнями Інституту є :

наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив сталого розвитку України, проблем її національної безпеки, розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення;

організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проєктів щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України;

підготовка проєктів програмних документів та нормативно-правових актів;

публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання матеріалів з основних напрямів наукової та аналітичної діяльності Інституту;

наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері забезпечення національної безпеки України.