Державне управління справами

Круглий стіл «Цифрове врядування: Україна – Польща»

2 квітня в Національній академії державного управління при Президентові України відбувся круглий стіл за міжнародною участю «Цифрове врядування: Україна – Польща».

У заході взяли участь директор Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України Ія Дегтярьова, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії Олександр Карпенко, доценти факультету права, адміністрування та економіки Вроцлавського університету (Польща) Вітольд Малецький і Мацей Блажевський.

Директор Інституту публічного управління та адміністрування Ія Дегтярьова зауважила, що досвід Польщі у сфері цифрових технологій є дуже цінним для України в багатьох аспектах. На її думку, майбутні магістри публічного управління та адміністрування Національної академії зможуть перейняти його,  адаптувати та представити свої результати в магістерських роботах.

Про важливість обміну досвідом між Вроцлавським університетом і Національною академією державного управління при Президентові України сказав також Олександр Карпенко і висловив вдячність іноземним колегам за співпрацю.

Мацей Блажевський на своїй відкритій лекції зосередив увагу присутніх на польському законодавстві, що регулює електронне врядування в країні. Оскільки Польща є частиною Європейського Союзу, то її законодавство відповідає нормам ЄС. Доцент факультету права, адміністрування та економіки Вроцлавського університету під час виступу розповів про електронну платформу державних послуг (ePUAP). Це система, що дозволяє публічним установам надавати громадськості адміністративні послуги через електронні засоби комунікації.

Вітольд Малецький присвятив виступ електронним реєстрам, що функціонують у Польщі. Основним принципом польської економіки вважається загальнообов’язкова реєстрація підприємств. Ці реєстри відкриті й доступні для всіх. У Польщі діють два типи реєстрів: перший тип створений для реєстрації фізичних осіб, другий – для юридичних. Пан Вітольд детально описав присутнім хронологію подій і прийнятих законодавчих актів від 1997 року і дотепер, що впливали на сучасний удосконалений вигляд електронних реєстрів. Також Вітольд Малецький у своїй презентації показав, як виглядає формуляр пошуку тих чи інших підприємств (установ, організацій) на сайтах органів публічної влади. Кожна заінтересована особа може отримати доступ до звітів зареєстрованої юридичної особи. Особливо це важливо для тих, хто планує співпрацювати з певною фірмою. 

Напередодні круглого столу Національною академією було випущено збірник тез «Діалоги цифрового врядування», підготовлений разом з польськими колегами.