Державне управління справами

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 21 від 26.11.2015 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Онофрійчук Валентин Олексійович, начальник Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-64-16, телефакс (044) 255-78-37,

електронна адреса:ova@dus.gov.ua;

Бугайчук Ігор Володимирович,завідувач відділу  телерадіообладнання та оргтехніки Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220, телефон (044) 255-60-97,
телефакс (044) 255-75-83, електронна адреса:biv@dus.gov.ua.

2. Замовник в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування: -

2.2. Код за ЄДРПОУ: -

2.3. Місцезнаходження: -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: -

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування:апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофонів, 26.30.2 (обладнання для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:7 од.;

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: листопад – грудень 2015 року (протягом п’яти робочих днів від дати отримання замовлення)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.dus.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 199535 (КОМ) від 18.09.2015 (КОМ)

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: -

5.4. Дата і номер оголошення про результати застосування процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель№229406 від 17.11.2015(КОМ)

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями  про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю: -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:3 (три)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я по батькові:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг».

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

1) 37096311;

2) 34540291;

3) 24932263.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

1) 04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, офіс 5;

2) 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 42-А;

3) 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 32.

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 22.10.2015 до 10-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 22.10.2015 в 16-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ» - 1 368 247,0 грн. з ПДВ

Ціна за одиницю товару(з ПДВ):

Пристрій безпеки меж мережевий екран FortiGate-1000D – 750 072,0 грн.;

1 Year UTM Bundle (24x7 FortiGateplus NGFW, AV, WEB FilteringandAntispamServices) Річна підписка на сервісну підтримку, гарантію та оновлення ПЗ – 419 736,0 грн.;

FortiManager – VM License ліцензія на віртуальну машину FortiManager для керування пристроями безпеки FortiGate – 62 514,0 грн.;

1 Year 24x7 ComprehensiveFortiCare Сервісна підтримка 24х7 для віртуальної машини FortiManager – 14 040,0 грн.;

Пусконалагоджувальні роботи та навчання фахівців замовника – 121 885,00 грн.

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ» - 1 590 328,08 грн. з ПДВ

Ціна за одиницю товару (з ПДВ):

4800 NextGenerationThreatPreventionAppliance – 880 787,46 грн.;

Smart-1 205 AppliancewithPolicy, LogandEventSecurityManagementfor 5 SecurityGateways – 193 022,34 грн.;

SecurityManagement – MonitoringBlade (MNTR) appliances – 109 813,32 грн.;

DataLossPrevention (DLP) Bladefor 1 year – formedium – sizeappliances – 177 551,34 грн.;

Standard nextbusinessdayonsiteEnterpriseSupportfor CPAP-SG4800-NGTP – 171 045,36 грн.;

Standard nextbusinessdayonsiteCollaborativeEnterpriseSupportfor CPAP-SM205 – 37 246, 68 грн.;

Standard CollaborativeEnterpriseSupportfor CPSB-MNTR – 20 861,58 грн.

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» - 1 542 960,0 грн.з ПДВ

Ціна за одиницю товару (з ПДВ):

4800 NextGenerationThreatPreventionAppliance – 824 052,00 грн.;

Smart-1 205 AppliancewithPolicy, LogandEventSecurityManagementfor5 SecurityGateways – 182 832,0 грн.;

SecurityManagement – MonitoringBlade (MNTR) appliances – 103 464,00 грн.;

DataLossPrevention (DLP) Bladefor 1 year – formedium – sizeappliancesappliances – 190 350,0 грн.;

Standard nextbusinessdayonsiteEnterpriseSupportfor CPAP-SG4800-NGTP – 179 898,0 грн.;

Standard nextbusinessdayonsiteCollaborativeEnterpriseSupportfor CPAP-SM205 –    39 900,0 грн.;

Standard CollaborativeEnterpriseSupportfor CPSB-MNTR – 22 464,0 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:

1) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ» відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури електричної для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофонів, 26.30.2 (обладнання для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України), а саме: 

запропоноване обладнання не відповідає технічним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (вимоги пункту 7 розділу 3 документації конкурсних торгів);

не надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною фіскальною службою України по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування (вимоги пункту 2 частини 6  розділу 3 документації конкурсних торгів);

не надано копії антикорупційної програми та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми (вимоги частини 6 розділу 3 документації конкурсних торгів).

2) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ» відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури електричної для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофонів, 26.30.2 (обладнання для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України), а саме:  

відсутній строк дії пропозиції конкурсних торгів (вимоги пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів);

не надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною фіскальною службою України по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування (вимоги пункту 2 частини 6  розділу 3 документації конкурсних торгів);

3) Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю                 «БМС Консалтінг» відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури електричної для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофонів, 26.30.2 (обладнання для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України), а саме:

не надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною фіскальною службою України по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування (вимоги пункту 2 частини 6 розділу 3 документації конкурсних торгів).

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів -

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів -

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів -

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: -

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: -

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: -

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: -

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: -

11. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 11.11.2015

12.2. Підстави: відхилені всі пропозиції учасників торгів (відповідно до абзацу сьомого частини 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг».

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ НЕТ»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ ІТ»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника: -

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата і номер рамкової угоди: -

14.2. Учасники рамкової угоди: -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -

14.4 Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: -

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників): -

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Гусєва О.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Заступник завідувача Відділу державних закупівель

Колотій О.П.

-Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення

Онофрійчук В.О.

- Завідувач Відділу державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Макарій Н.З.

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                      С.І. ПРИЛИПКО