Державне управління справами

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 4 від 15.06.2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Заітов Ігор Зіннурович, начальник Управління спецтелекомунікацій,
тел. (044) 255-78-15, телефакс 255-78-37, e-mail: kibkalo@dus.gov.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги з передавання даних і повідомлень, 64.20.1
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:

 • Лот № 1 - Послуги мобільного стільникового радіотелефонного зв’язку та фіксованого зв’язку в інтегрованій мережі ПрАТ «МТС Україна»;
 • Лот № 2 - Послуги корпоративного мобільного стільникового зв’язку та фіксованого зв’язку в інтегрованій мережі ПрАТ «Київстар».

3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг
01220, м. Київ - 220, вул. Банкова, 11, Державне управління справами

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
www.tender.me.gov.ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності):
www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 21.04.2011 № 47/6 (493/6) номер оголошення: 051221 (ТРП) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 21.04.2011 (код 21042011/491981147)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Лот № 1; Лот № 2 – 21.04.2011 № 051221 /1
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 23.05.2011 № 61/6 (507/6) номер оголошення: 076733 (ТРП) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.05.2011 (23052011/469106318)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 10.06.2011 № 69/3 (515/3) номер оголошення: 095166 (ТРП) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.06.2011 (код 10062011/514388883)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі

 • Лот № 1 - 21.02.2011
 • Лот № 2 - 21.02.2011

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце)

 • Лот № 1 - 25.05.2011 час: 12-15, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
 • Лот № 2 - 25.05.2011 час: 12-30, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1

 • 7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
 • Лот № 1 - 1 100 000,0 грн. (один мільйон сто тисяч грн.)
 • Лот № 2 - 520 000 грн. (п’ятсот двадцять тисяч грн.)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

 • Лот № 1 - Приватне акціонерне товариство «МТС Україна»;
 • Лот № 2 - Приватне акціонерне товариство «Київстар»;

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

 • Лот № 1 - 14333937;
 • Лот № 2 - 21673832.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

 • Лот № 1 - 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,
  телефон: (044) 220-42-37, телефакс: (044)227-74-53;
 • Лот № 2 - 03110, м. Київ, Червонозоряний проспект, 51
  телефон: (044) 465-69-49, телефакс: (067 )230-08-92.

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна:

 • Лот № 1 - від 10.06.2011 № 076 (1 100 000,0 грн.)
 • Лот № 2:
  від 10.06.2011 № 074 (400 000 грн.)

  від 10.06.2011 № 075 (120 000 грн.)

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце) -

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Лот № 1 - Приватним акціонерним товариством «МТС Україна» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.
Лот № 2 - Приватним акціонерним товариством «Київстар» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.
12. Інша інформація
Ураховуючи те, що зони покриття операторів відрізняються, - на певних ділянках покриття забезпечує ПрАТ «МТС Україна», на інших - ПрАТ «Київстар», наявність двох операторів необхідна для забезпечення безперервним стільниковим зв’язком, суттєвого покращення якості, надійності та живучості зв’язку, забезпечення необхідного резервування.
Окрім того, за замовленням Державного управління справами операторами стільникового зв’язку ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ «Київстар» встановлено базові станції на територіях об’єктів, що використовуються для проведення офіційних заходів за участю Президента України та вищих посадових осіб держави.
Ураховуючи викладене, у зв’язку з тим, що зазначені послуги з передавання даних і повідомлень можуть бути надані тільки певним виконавцем, відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме, відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи, обрана процедура закупівлі в одного учасника:
Лот № 1 - Приватного акціонерного товариства «МТС Україна»;
Лот № 2 - Приватного акціонерного товариства «Київстар»

Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління економічного розвитку та координації діяльності підприємств Петрук В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Яременко О.Ф.
 • Головний консультант сектору державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету
з конкурсних торгів
О.М. ОРДА