Державне управління справами

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 2 від 10.05.2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Українська Валентина Вікторівна, начальник Управління господарсько-побутового забезпечення, тел. (044) 255-65-23, телефакс 255-64-13, e-mail: v_ukrainska @apu.gov.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги їдалень, 55.51.1
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: організація обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України продуктами харчування
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг
01220, м. Київ - 220, вул. Банкова, 11

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
www.tender.me.gov.ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності):
www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 28.03.2011 № 37/3 (483/3) номер оголошення: 025604 (ПХП) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 28.03.2011 (код 25032011/443430013)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 28.03.2011 № 025604/1
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 13.04.2011 № 44/4 (490/4) номер оголошення: 043581 (ПХП) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.04.2011 (14042011/333542829)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 05.05.2011 № 53/8 (499/8) номер оголошення: 061882 та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 05.05.2011 (код 05052011/605541749)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 10.03.2011

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 21.04.2011 час: 10-30, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) 2 300 000 грн. (два мільйони триста тисяч грн.)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс»
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 19122935
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, телефон: (044) 255-76-84, телефакс: 255-64-58

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 04.05.2011 (2 300 000,0 грн.)

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце) -

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Надані матеріали Державним підприємством Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс» підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

12. Інша інформація
Після затвердження плану протокольних заходів Головним управлінням Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України, визначення місця їх проведення виникає нагальна потреба у закупівлі послуг з організації обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України продуктами харчування.
Особливими вимогами при наданні зазначених послуг є вжиття заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, наявність у працівників підприємства допусків до роботи на об’єктах, де встановлюється та підтримується відповідний режим, проведення постійного санітарного нагляду за технологічним процесом на всіх стадіях виробництва, якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, яка використовується, забезпечення виконання загальноприйнятих міжнародних протокольних норм і правил щодо єдиного порядку проведення офіційних заходів і прийомів, володіння фахівцями навичок обслуговування різних видів заходів і прийомів залежно від приводу їх влаштування, характеру, часу і місця проведення, використання при наданні послуг функціонального меню, що враховують смаки та уподобання учасників заходів, їхні культурні й релігійні традиції, дієтлогічні обмеження.
Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс» має багаторічний досвід роботи у сфері забезпечення офіційних і представницьких заходів, дотримується усіх вимог щодо гарантованої реалізації державної політики у галузі забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
ДП «Гарант-сервіс» забезпечує виконання загальноприйнятих міжнародних протокольних норм і правил щодо єдиного порядку проведення офіційних заходів і прийомів, укомплектоване висококваліфікованими фахівцями, які володіють навичками обслуговування різних видів заходів і прийомів залежно від приводу їх влаштування, характеру, часу і місця проведення, використовують при наданні послуг функціональні меню, що враховують смаки та уподобання учасників, їхні культурні й релігійні традиції, дієтлогічні обмеження, та мають відповідні допуски до роботи на об’єктах, де встановлюється та підтримується відповідний режим.
Споруди, у яких розміщуються складські та виробничі приміщення підприємства, розташовані на режимній території, що забезпечує відповідний контроль за його діяльністю і унеможливлює доступ сторонніх осіб, дає можливість забезпечувати термінове надання окремих послуг при проведенні заходів у приміщеннях Адміністрації Президента України та з виїздом на інші місця їх проведення.
ДП «Гарант-сервіс» входить до переліку об’єктів Державного управління справами, за якими санітарно-епідеміологічна служба здійснює постійний санітарно-епідемічний нагляд, що забезпечує контроль виробництва харчових продуктів, регулярно проводить гігієнічну підготовку персоналу зі складанням залікових іспитів за встановленою програмою, контролює дотримання строків проходження обов’язкових медичних оглядів і обстежень у відомчому закладі охорони здоров’я.
Враховуючи викладене та у зв’язку з тим, що зазначені послуги через технічні причини можуть бути надані тільки певним виконавцем, та відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», обрана процедура закупівлі послуг з організації обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України продуктами харчування в одного учасника - ДП «Гарант-сервіс».

Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління економічного розвитку та координації діяльності підприємств Петрук В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Яременко О.Ф.
 • Головний консультант сектору державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.

Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ