Державне управління справами

До відома суб’єктів, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення посади директора Національного камерного ансамблю «Київські солісти»

Суб’єкти, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення посади директора Національного камерного ансамблю «Київські солісти», повинні до 20 грудня 2021 року подати до органу управління відповідні документи.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом, які не є членами трудового колективу, до органу управління головуючим на загальних зборах трудового колективу подається:

1) супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

2) протокол загальних зборів трудового колективу;

3) листок реєстрації з підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах;

4) документи, що підтверджують відповідність кандидатів вимогам, установленим частиною сьомою статті 213  Закону України «Про культуру»;

5) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

6) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених частиною восьмою статті 213  Закону України «Про культуру» (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головуючий на загальних зборах та обрані на них кандидати.

Для участі в жеребкуванні громадські організації в сфері культури відповідного функціонального спрямування подають:

1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

2) копію статуту громадської організації (за наявності), завірену належним чином (у разі діяльності громадської організації без статуту подається копія завіреного керівником громадської організації іншого документа, який містить інформацію про мету (цілі) діяльності громадської організації);

3) документи, що підтверджують відповідність кандидатів вимогам, установленим частиною сьомою статті 213 Закону України «Про культуру»;

4) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

5) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених частиною восьмою статті 213  Закону України «Про культуру» (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть керівник громадської  організації та запропоновані громадською організацією кандидати.

Пропозиції до складу конкурсної комісії, що не відповідають вимогам, установленим Законом України «Про культуру», не розглядаються.

Для отримання додаткової інформації звертатися за телефоном: 255-78-45.