Державне управління справами

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛІКЛІНІКА № 2» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Посада / ПІБ: 
Головний лікар Слабецька Наталія Павлівна
Адреса: 
вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014
Телефон: 
+38 (044) 286-72-54, +38 (044) 254-68-67
Електронна пошта: 
2867254@ukr.net

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛІКЛІНІКА № 2» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ забезпечує консультативними, діагностичними, лікувальними і реабілітаційними послугами населення згідно із затвердженими локальними клінічними протоколами. Заклад бере на себе зобов’язання із забезпечення високої якості виконання робіт у сфері надання медичної допомоги згідно з вимогами чинного законодавства України, керівних і розпорядчих документів у сфері охорони здоров’я, забезпечує дотримання правових та організаційних засад надання громадянам медичної допомоги, виходячи з пріоритету прав і свобод людини та громадянина.

Діяльність Поліклініки спрямована на неухильне поліпшення якості всіх робіт і задоволення очікуваних потреб пацієнтів. Команда лікарів, усе устатковання та інфраструктура працюють для вчасного та якісного надання медичної допомоги пацієнтам. У Поліклініці впроваджена та функціонує сертифікована система управління якістю ISO 9001:2015.

Інформація про об'єкти державного майна, яке не використовується, в тому числі морально застаріле і фізично зношене, що перебуває на балансі Державного закладу "Поліклініка №2" Державного управління справами

Інформація про об'єкти державного майна, яке не використовується, в тому числі морально застаріле і фізично зношене, що перебуває на балансі Державного закладу "Поліклініка №2" Державного управління справами