Державне управління справами

Державне управління справами оголошує повторний конкурсний відбір на заміщення вакантної посади генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна»

Державне управління справами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна» як підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

 

1. Найменування підприємства: Державне авіаційне підприємство «Україна».

 

2. Місцезнаходження підприємства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2.

 

3. Основні напрями діяльності підприємства: організація, забезпечення та виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб та офіційних делегацій України й інших держав в Україні та за ії межами з дотриманням вимог і правил, що передбачені у відповідних нормативних документах; комерційна діяльність для забезпечення потреб населення в повітряних перевезеннях внутрішніми та міжнародними авіарейсами; інші види діяльності, пов’язані з обслуговуванням пасажирів, технічним, комерційним обслуговуванням повітряних суден.

 

4. Строк приймання документів на участь у конкурсному відборі:

30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення.

 

5. Місце приймання документів на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, комісія для проведення конкурсного відбору на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна», к. 702, телефон для довідок: (044) 255-78-45, електронна пошта: zina@dus.gov.ua.

 

6. Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилаються електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення:

 

1) заява на участь у конкурсі на ім’я голови комісії для проведення конкурсного відбору на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна», заступника Керівника Державного управління справами  Сергія Прилипка.

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти за її наявності);

 

2) документи, які подаються претендентом додатково до заяви:

 

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, копія трудової книжки, інших документів, що засвідчують досвід роботи (із зазначенням точних періодів роботи, назв посад, обов’язків, які виконувалися на вказаних посадах, кількості працівників, що перебували в підпорядкуванні), копія документа про вищу освіту;

 біографічна довідка (резюме);

 згода на обробку персональних даних;

 конкурсна пропозиція;

 інші документи на власний розсуд.

 

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

 

7. Дата і місце проведення конкурсного відбору

 

Про дату й місце початку проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково.

 

8. Дата і місце оприлюднення результатів конкурсного відбору

 

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Державного управління справами (www.dus.gov.ua) протягом трьох робочих днів з дати його завершення.

 

9. Вимоги до претендента

Основні вимоги:

 вища освіта другого рівня за ступенем вищої освіти «магістр» у галузі знань «Транспорт», найменування спеціальності «Авіаційний транспорт»;

 стаж роботи за авіаційним напрямом на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 10 років;

 вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до професійної компетентності:

- знання законодавства (Конституція України, Закон України “Про запобігання корупції”, державні акти, які регламентують діяльність авіаційного транспорту, тощо);

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності та розвитку державного підприємства та встановлення його чітких цілей і завдань;

- ініціювання змін, орієнтація на досягнення результатів;

- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко, послідовно, аргументовано та ефективно доводити свою точку зору;

- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;

- здатність до аналізу ситуації;

- здатність і досвід у прийнятті оптимальних рішень у стресових ситуаціях;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

 

10. Вимоги до конкурсної пропозиції

 

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проєкт стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому мають бути передбачені:

 детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

 заходи з виконання завдань і результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

 обсяг надходження коштів до бюджетів;

 пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

 пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

 

11. У разі наявності в претендента документа про вищу освіту, виданого іноземним навчальним закладом, він має попередньо пройти нострифікацію.

 

12. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства (відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), додається.