Державне управління справами

Державне управління справами оголошує повторний конкурсний відбір на заміщення вакантної посади генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна»

Державне управління справами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 оголошує повторний конкурсний відбір на заміщення вакантної посади генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна» як підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

 

1. Найменування підприємства: Державне авіаційне підприємство «Україна».

 

2. Місцезнаходження підприємства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2.

 

3. Основні напрями діяльності підприємства: організація, забезпечення та виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб та офіційних делегацій України й інших держав в Україні та за ії межами з дотриманням вимог і правил, що передбачені у відповідних нормативних документах; комерційна діяльність для забезпечення потреб населення та народного господарства України в повітряних перевезеннях внутрішніми та міжнародними авіарейсами; інші види діяльності, пов’язані з обслуговуванням пасажирів, технічним, комерційним обслуговуванням повітряних суден.

 

4. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення.

 

5. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління    справами, комісія для проведення конкурсного відбору на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна», к. 702, телефон для довідок: (044) 255-78-45, електронна пошта: zina@dus.gov.ua.

 

6. Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилаються електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення:

 

1) заява на участь у конкурсі на ім’я голови комісії  для проведення конкурсного відбору на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна»,  заступника Керівника Державного управління справами Сарнацького Є. В.

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я та по батькові претендента, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти за її наявності);

 

2) документи, які подаються претендентом додатково до заяви:

 

 належним чином завірені копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки, інших документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

 біографічна довідка (резюме);

 згода на обробку персональних даних;

 конкурсна пропозиція;

 рекомендації та інші документи на власний розсуд.

 

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

 

7. Дата та місце проведення конкурсного відбору

 

Про дату й місце початку проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково.

 

8. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору

 

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Державного управління справами (www.dus.gov.ua) не пізніше трьох днів з дати його завершення.

 

9. Вимоги до претендента:

 

 вища освіта другого рівня за ступенем вищої освіти «магістр» у галузі знань «Транспорт»;

 стаж роботи за авіаційним напрямом на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 5 років;

 вільне володіння державною мовою.

 

10. Вимоги до конкурсної пропозиції

 

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому мають бути передбачені:

 детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

 заходи з виконання завдань і результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

 обсяг надходження коштів до бюджетів;

 пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

 пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

 

11. У разі наявності в претендента документа про вищу освіту, виданого іноземним навчальним закладом, він має попередньо пройти нострифікацію.

 

12. У разі, якщо переможцем конкурсу буде визначено особу, яка не має громадянства України, у зв’язку з тим, що підприємство провадить режимно-секретну діяльність, та з огляду на обов’язковість проведення спеціальної перевірки переможець конкурсу до моменту укладення з ним контракту повинен отримати громадянство України.

 

13. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства (відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), додається.