Державне управління справами

Державне управління справами оголошує конкурс на посаду директора Державної наукової установи “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами

Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Положення про Державне управління справами в редакції, затвердженій Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180, постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 “Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи” та враховуючи Статут Державної наукової установи “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами, затверджений Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 12 квітня 2017 року № 104, оголошується конкурс на посаду директора Державної наукової установи “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами (вул. Верхня, буд. 5, м. Київ, 01014).

 

1. Найменування підприємства: Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами.

2. Місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Верхня, буд. 5.

3. Строк подання документів на участь у конкурсі, зазначених у пункті 6: протягом двох місяців з дня опублікування оголошення.

4. Адреса, за якою здійснюється прийом документів, та контактна інформація: 01220, м. Київ, вул. Банкова, буд. 11, Державне управління справами.

Телефон для довідок: (044) 255-64-84, електронна пошта: kra@dus.gov.ua.

5. Інформація про дату проведення виборів: інформація про дату, час і місце проведення виборів буде оприлюднена виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів на офіційному сайті Державної наукової установи “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами  (www.clinic.gov.ua).

6. Перелік документів, що подаються претендентами поштою:

1) заява про участь у конкурсі на ім’я Керівника Державного управління справами С. БОРЗОВА, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3ˣ4 см;

3) автобіографія;

4) копії документів про вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання;

5) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

6) довідка про наявність або відсутність судимості;

7) інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8) копія паспорта, засвідчена претендентом;

9) копія трудової книжки;

10) письмова згода на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

7. Вимоги до претендента: кандидат на посаду керівника державної наукової установи повинен вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора медичних наук або доктора філософії за спеціальністю “Медицина” і стаж роботи на посадах наукових працівників та/або науково-педагогічних працівників не менше 10 років і на керівних посадах у галузі освіти і науки та/або охорони здоров’я не менше 5 років. Кандидатом на посаду не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

 

Підготовку та безпосереднє проведення виборів директора установи організовує Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами  відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998.