Державне управління справами

Державне управління справами оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача Державного підприємства “Аптека”

Державне управління справами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777  “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” оголошує  конкурсний відбір на заміщення вакантної посади завідувача Державного  підприємства “Аптека”  (вул. Верхня, 5, м. Київ, 01133).

Основний напрям діяльності підприємства: забезпечення населення, установ охорони здоров’я та інших закладів, підприємств, організацій продукцією медико-фармацевтичного призначення, лікарськими засобами.

Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220, контактний телефон:  (044) 255-64-84.

До конкурсної комісії подаються такі документи: заява про участь у конкурсному відборі, згода на присутність представників засобів масової інформації на засіданнях конкурсної комісії, згода на обробку персональних даних, належним чином завірені копія документа, що посвідчує особу, витяг з трудової книжки, копія документа про повну вищу освіту за відповідною спеціальністю, заповнений особовий листок з обліку кадрів, біографічна довідка, інформація про досвід успішної роботи з управління підприємством, довідка про відсутність в особи судимості, рекомендації та інші документи на розсуд претендента, конкурсні пропозиції.

Про дату і місце засідання конкурсної комісії буде повідомлено додатково.

Вимоги до претендентів на посаду: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за напрямом підготовки “Фармація”, спеціальністю “Фармація”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Провізор загального профілю” з наступною спеціалізацією за фахом “Провізор-організатор”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста і посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше п’яти  років.

Конкурсні пропозиції оформлюються відповідно до вимог пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777  “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки”.