Державне управління справами

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС «МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ»

Посада / ПІБ: 
Генеральний директор Островська-Люта Олеся Богданівна
Адреса: 
вул. Лаврська, 10-12, м. Київ, 01010
Телефон: 
+38 (044) 288-52-25
Електронна пошта: 
office@artarsenal.in.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС «МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ» є флагманською українською інституцією культури, яка у своїй діяльності інтегрує різні види мистецтва – від сучасного мистецтва, нової музики й театру до літератури та музейної справи.

Метою діяльності Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» є:

створення культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький арсенал» та організація його діяльності;

задоволення культурних потреб населення України, використання надбань української національної культури в духовному розвитку суспільства, виконання інших завдань, спрямованих на піднесення української національної свідомості, виховання громадян України в дусі поваги до національної культури та своєї держави;

забезпечення заходів і прийомів за участю вищих посадових осіб держави, глав іноземних держав та офіційних делегацій;

створення базового центру популяризації української культури та взірця для інших музеїв, культурно-мистецьких закладів країни;

забезпечення доступності культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

сприяння задоволенню національно-культурних потреб громадян;

створення і популяризація товарів літератури та мистецтва;

популяризація української культури, збереження і примноження національного культурного багатства, сприяння розвитку мистецтва, музейної справи, української культури в цілому;

здійснення господарської, науково-дослідної та музейної діяльності.

Відповідно до Указу Президента України від 03 лютого 2010 року № 94 культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал» надано статус національного.

Документи: