Державне управління справами

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мініінвазійні методи лікування та їх анестезіологічне забезпечення: досвід, проблеми і перспективи»

У Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) 8–9 листопада відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Мініінвазійні методи  лікування та їх анестезіологічне забезпечення: досвід, проблеми і перспективи».

Конференція була присвячена найсучаснішим малотравматичним технологіям в абдомінальній хірургії, урології та гінекології, а також особливостям знеболювання з використанням інноваційних методів і засобів для наркозу.

Основні наукові проблеми, які обговорювалися на конференції: оптимізація методів хірургічного втручання за рахунок упровадження сучасних ендовідеоскопічних, лапароскопічних, гістероскопічних технологій, диференційованої мультимодальної аналгезії, досягнення адекватного знеболювання шляхом використання синергічного ефекту різних анальгетиків у периопераційному періоді.

Детально з наукової точки зору розглянуто питання впровадження в медичну практику «хірургії швидкого шляху» («FastTrack-surgery») та системи «ERAS – Enhanсed Recovery After Surgery» (швидке відновлення після хірургічних операцій). Цей підхід змінив чимало стандартів підготовки та ведення хворих у периопераційному періоді, дозволив зменшити стресові та інші дезадаптивні реакції, що значно скоротило час до повного відновлення пацієнтів після оперативного втручання.

На чотирьох засіданнях заслухано 38 доповідей.

Особливий інтерес в учасників і гостей конференції викликали майстер-класи «живої хірургії» провідних спеціалістів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (кандидата медичних наук, доцента Сербула М. М., кандидата медичних наук, доцента Журавчака А. З., кандидата медичних наук Лисенка Б. М.), які продемонстрували високотехнологічні хірургічні методики з використанням найновішого обладнання, апаратури та інструментарію. Учасники конференції мали можливість обговорити деталі цих оперативних втручань як у ході операції, так і під час «круглого столу».

У конференції взяли участь учені, лікарі-хірурги, анестезіологи, гінекологи, урологи з 13 регіонів України. Серед учасників було 5 членів-кореспондентів Національної академії медичних наук України, 20 докторів медичних наук, 27 кандидатів наук.