Державне управління справами

Бюджетна звітність

Національної служби посередництва і примирення за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» (КПКВ 0301080) на 2022–2024 роки

за бюджетною програмою «Надання медичних послуг медичними закладами» (КПКВК 0301170) та напрямом  «Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини»на 2022–2024 роки

при вирішенні колективних спорів (конфліктів) за бюджетною програмою «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних спорів (конфліктів)» (КПКВ 0301080) на 2019-2021 роки.