Державне управління справами

Інформація щодо нових державних інвестиційних проектів

Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13 лютого 2023 року № 26  «Про розроблення нового державного інвестиційного проєкту», прийнятого на виконання Бюджетного кодексу України, Положення про Державне управління справами в редакції, затвердженій Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180, Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 571 (зі змінами), з урахуванням рекомендацій Комісії Державного управління справами з питань державних інвестиційних проектів, утвореної Розпорядженням  Керівника Державного управління справами від 10 вересня 2015 року № 180, визнано за доцільне розроблення нового державного інвестиційного проєкту «Впровадження інноваційних технологій з використанням ексимерного лазера для надання медичної допомоги при рефракційних порушеннях органу зору».                         

 

        

Інформація щодо нового державного інвестиційного проєкту

 

Найменування проєкту: «Впровадження інноваційних технологій з використанням ексимерного лазера для надання медичної допомоги при рефракційних порушеннях органу зору».

Мета проєкту: забезпечення доступності та підвищення якості спеціалізованої офтальмологічної допомоги шляхом впровадження високотехнологічних методів з використанням хірургічного лікування найбільш соціально значимих захворювань на рівні найвищих світових стандартів у межах однієї установи.

Найменування відповідального виконавця: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Поштова адреса: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5.

Електронна адреса: prymalna.directora@ukr.net

Особи, які відповідають за облік та узагальнення пропозицій до проєкту: Дячук Дмитро Дмитрович, Христич Олена Петрівна.

Місце реалізації проєкту: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5.

Очікуваний вплив: екологічний – реалізація проєкту не несе негативного впливу на навколишнє середовище; соціальний – створення умов для надання нових видів медичних послуг (у тому числі хірургічних), зменшення фізіологічного та психологічного навантаження на організм пацієнта, поліпшення умов праці медичного персоналу; економічний – проєктом передбачено впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, збільшення надходжень до державного бюджету, зменшення навантаженості на державний бюджет тощо.

Наслідки реалізації проєкту: удосконалення профілактики, діагностики, хірургічної корекції рефракційних порушень органу зору в дорослого населення шляхом впровадження інноваційних технологій, а саме ексимер-лазерного лікування пацієнтам з рефракційними захворюваннями у відділенні офтальмології та мікрохірургії ока Консультативно-діагностичного центру.