Державне управління справами

Інформація щодо нових державних інвестиційних проектів

Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 11 лютого 2020 року № 40 «Про розроблення нових державних інвестиційних проектів», прийнятого на виконання Бюджетного кодексу України, Положення про Державне управління справами в редакції, затвердженій Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180, Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 571 (зі змінами), з урахованням рекомендації Комісії Державного управління справами з питань державних інвестиційних проектів, утвореної Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 10 вересня 2015 року № 180, визнано за доцільне розроблення нових державних інвестиційних проектів «Реконструкція блока «Б» лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва» та  «Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів  комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров’я».

 

Найменування проекту: «Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів  комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров’я».

Мета проекту:  забезпечення доступності та поліпшення якості високотехнологічної медичної допомоги населенню із захворюваннями вуха, горла та носа шляхом впровадження інноваційних спеціалізованих технологій діагностики та лікування  в межах однієї установи.

Найменування відповідального виконавця: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Поштова адреса: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5.

Електронна адреса: prymalna.directora@ukr.net

Особа, яка відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Дячук Дмитро Дмитрович, Христич Олена Петрівна.

Місце реалізації проекту: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5.

Очікуваний вплив: екологічний – реалізація проекту не несе негативного впливу на навколишнє середовище; соціальний – створення умов для надання нових медичних послуг (у тому числі хірургічних), підвищення рівня доступу населення до високотехнологічних медичних послуг, якості надання медичної допомоги, рівня соціального захисту населення, поліпшення умов праці медичного персоналу; економічний – проектом передбачено впровадження сучасних енергозберігальних технологій, створення нових робочих місць, зростання надходжень до державного бюджету, зменшення навантаженості на державний бюджет тощо.

Наслідки реалізації проекту: підвищення якості діагностики та лікування пацієнтів з порушенням слуху шляхом оновлення аудіометричного обладнання, організації циклу слухопротезування та запровадження ендоотохірургії і лазерної хірургії середнього вуха;  запровадження сучасної діагностики функції носового дихання та комплексних малоінвазивних хірургічних втручань; підвищення ефективності ранньої діагностики та лікування пацієнтів з патологією гортані; підвищення ефективності лікування осіб з ронхопатією та хропінням.

 

Найменування проекту: «Реконструкція блока «Б» лікувального корпусу
№ 3 Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами по
вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва».

Мета проекту: організація будівельно-монтажних робіт приміщень медичного призначення, що дозволить забезпечити висококваліфікованою медичною допомогою пацієнтів на належному рівні діагностики та лікування. Найменування відповідального виконавця: Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами.

Поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

Електронна адреса: Yuliya.Tsvilij@feofaniya.org

Особа, яка відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Семенів Ігор Петрович, Цвілій Юлія Олександрівна.

Місце реалізації проекту: 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

Очікуваний вплив: екологічний – реалізація проекту не несе негативного впливу на навколишнє середовище; соціальний – створення умов для здійснення комплексного підходу в стаціонарному лікуванні та діагностики захворювань кардіологічного, пульмонологічного, нефрологічного, ревмалотолічного, гематологічного та онкологічного профілю, підвищення рівня доступу населення до унікальних високотехнологічних медичних послуг, пришвидшення отримання пацієнтом результатів дослідження та лікування рівня соціального захисту населення, поліпшення умов праці медичного персоналу, зокрема зменшення рівня навантаження на лікаря; економічний – проектом передбачено впровадження сучасних енергозберігальних технологій, зростання надходжень до державного бюджету, зменшення навантаженості на д

ержавний бюджет тощо.

Наслідки реалізації проекту: запровадження прогресивних лікувально-діагностичних технологій та вдосконалення існуючих методик лікування та діагностики; поліпшення матеріально-технічної бази закладу; створення стимуляційного центру як освітньої платформи для безперервного навчання лікарів та середнього медичного персоналу; впровадження медичної інформаційної системи.