Державне управління справами

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Посада / ПІБ: 
Директор Дячук Дмитро Дмитрович
Адреса: 
вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014
Телефон: 
+38 (044) 284-78-53
Електронна пошта: 
clinicgovua@gmail.com

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ здійснює:

проведення прикладних наукових досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини, розробку та впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування захворювань, розробку, науковий та організаційно-методичний супровід профілактичних програм у сфері охорони здоров’я;

усі види медичного обслуговування дорослого та дитячого населення: екстрена, первинна, амбулаторна і стаціонарна спеціалізована та високоспеціалізована допомога;

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у галузі знань «Охорона здоров’я»;

підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та осіб без медичної освіти.

 

Інформація про об’єкти державного майна, яке не використовується, в тому числі морально застаріле та фізично зношене (04.03.2024)